குடும்பம்

This entry is part of 37 in the series 20070329_Issue

ரஜித்


பசிகள் இறங்குமிடம் குடும்பம்
சுமைகள் இறக்குமிடம் குடும்பம்

குட்டிக் குடும்பம் கோடு
கூட்டுக் குடும்பம் கோலம்

உப்பு வாங்குவார் தாத்தா
அரிசி வாங்குவார் அப்பா
கறிகாய் வாங்குவார் பிள்ளைகள்
நெருப்பாய் எரிவாள் அம்மா

அம்மா

உன் சிரிப்பில்
எல்லாரும் சிரிக்கிறோம்
உன் வலியில்
எல்லாரும் அழுகிறோம்
உடல்கள் வேறாய்
உயிர் மட்டும் ஒன்றாய்
வாழும் ஆலயம் குடும்பம்

வாழ்ந்து முடிந்த அப்பா அம்மா
வணங்கும் தெய்வமாய்
வாழுமிடம் வாழ்த்துமிடம்
குடும்பம்

ரஜித்


rajid_ahamed@yahoo.com.sg

Series Navigation