மொழிபெயர்ப்பு கவிதைகள்

This entry is part [part not set] of 41 in the series 20080221_Issue

அப்துல் கையூம்பாட்டுக்கோர் புலவன் பாரதியே !
பைந்தமிழ்ச் சாரதியே !
பகிரங்கமாய் உனக்கோர் கடிதம் .. ..
பிறநாட்டு நல்லறிஞர்கள் சாத்திரங்கள் தமிழ்மொழியில் பெயர்க்க வேண்டும் என்றாய். உன் வாக்கை படு சீரியஸாக எடுத்துக் கொண்டு நானும் சில பிறமொழி அறிஞர்களின் கருத்துக்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன்.


திருமணம்

திருமணம் புரி !

அடக்கமான மனைவி
அதிசயமாய்
அமைந்து விடில்
அகமகிழ்ந்து சிரி !

கணக்கு உனது
கணிசமாய் மாறிப்போனால்
கவலையே படாமல்
காவி தரி !

வங்கி

குடை
கடன் கொடுப்பார்;
வானிலை
தெளிவாய் இருக்கையில்.

‘படக்’கென
பிடுங்கிக் கொள்வார்;
அடைமழை
விடாது பெய்கையில்.

– By Robert Frostவேடிக்கை

ஆக அனைத்தும்
நகைப்பூட்டும் ..
பிறருக்கு அது
நடக்கையில்
மட்டும் !

– By Will Rogers (1879 – 1935)
ஹோனோலூலூ

விடுமுறை கழிக்க
படுஜாலி பிரதேசம்.

எல்லாமே கிடைக்கும்..

மழலைகள் களிக்க
மணற்வெளி;

மனைவி காய
வெயில் குளியல்;

ஆங் . மறந்து விட்டேனே ..
மாமியார்களுக்கென
பிரத்யேகமாக
கடல்நீரில்
சுறாமீன்கள் !!

– By Ken Dodd


சுற்றுச் சூழல்

பின்தங்கிய நாட்டில்
நீர் குடிக்க யோசி !

முன்னேறிய நாட்டில்
சுவாசிக்க யோசி.

அவை யாவும் தூசி !

Jonathan Rabanபயம்

ஆட்டுக்கு
அருகில் செல்ல
எனக்கு பயம் !

கழுதைக்குப் பின்னால்
கடந்துப் போக பயம் !

முட்டாளிடம் நெருங்க
முழுவதும் பயம்
அவனது
நாலாபுரத்திலும் !!

– By Edgar Watson Howeபிரம்மச்சாரிகள்

பிரம்மச்சாரிகளுக்கு
கணிசமான வரியினை
கடுமையாக விதியுங்கள்.

பல மனிதர்கள்
வதைக்கப்பட ..

சில மனிதர்கள் மாத்திரம்
மகிழ்சியில் திளைக்க ..

இது என்ன
பாரபட்சம் ..?

(திரு. வாஜ்பாய் அவர்களும். திரு. அப்துல் கலாம் அவர்களும் என்னை மன்னிப்பார்களாக)

By Oscar Wilde


பிரபலங்கள்

பிரபலமாய் இருப்பதில்
பெரியதொரு வசதி.

அவர்கள்
போரடித்தாலும் கூட
ரசிக்கத் தெரியாதது
இவர்களது குற்றமென
எண்ணிக் கொள்கிறார்கள்
அப்பாவி மனிதர்கள் !!

By Henry Kissinger


vapuchi@hotmail.com

Series Navigation

அப்துல் கையூம்

அப்துல் கையூம்