திண்ணை அட்டவணை – பிற்படுத்தப் பட்ட சாதியினர் விகிதாசாரம்

This entry is part [part not set] of 39 in the series 20060609_Issue

திண்ணை


இந்திய மானிலங்களில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிக அதிகமாக இருக்கும் மானிலம் – தமிழ் நாடு

தமிழ் நாட்டில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சதவீதம் – கிராமப் புறத்தில் – 63.09 %

தமிழ் நாட்டில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சதவீதம் – நகர்ப் புறத்தில் – 68.13 %

இந்திய மானிலங்களில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகக் குறைவாக இருக்கும் மானிலம் – மேற்கு வங்கம்

மேற்கு வங்கத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சதவீதம் – கிராமப் புறத்தில் – 6.77 %

மேற்கு வங்கத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சதவீதம் – நகர்ப் புறத்தில் – 6.14 %

அகில இந்தியாவில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சதவீதம் – கிராமப் புறத்தில் – 37.52 %

அகில இந்தியாவில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சதவீதம் – நகர்ப் புறத்தில் – 30.38 %

Series Navigation