காதல் நாற்பது (19) உன்னிழலுடன் பின்னிக் கொள்வேன்

This entry is part [part not set] of 24 in the series 20070503_Issue

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடாவெனிஸ் ரியால்டோ நகரின் ஆத்மாவுக்கு
வணிகப் பண்டம் உண்டு !
அந்த சந்தையில் கூந்தலுக்குக் கூந்தல்
பண்ட மாற்றுச் செய்வேன்.
என்கவிப் பெருமான் நெற்றி மேலிருந்து
என்னிதயத் துக்கு
இத்தாலியக் கப்பலை மிஞ்சும் அளவுக்
கத்தைக் கூந்தல் கிடைக்கும் !
கிரேக்கக் கவிஞர் பின்டாரின் விழிகள் போல்
பழுப்புக் கருமை வண்ணத்தில்
ஒன்பது தேவதையர் புருவங்க ளிடையே
மங்கிடும் வெங்கல நிறக் கூந்தல்
தொங்கிடும்.
எனது காதலனே !
உனது வளைந்த கிரீடத்தின் வர்ணம்
கரிய சுருள் மயிர்க் கொத்தில்
நிரந்தரமாய்
இன்னும் உள்ளதா வென
ஐய முறுவேன் !
மெதுவாய் முத்த மிடுகையில்
விடும் மூச்சுக் காற்றை
உன்னிழலுடன்
பின்னிக் கொள்வேன் பாதுகாப்பாய்,
நழுவிச் செல்லாது !
தடை யில்லா இடத்திலென்
கொடையினை எடுத்து வைப்பேன் !
இயல்பான உடற்கனல்
உன் நெற்றியில் உள்ளது போல்
என் நெஞ்சின் மீதும்
எழாம லிருக்குமா
என்னுடல்
சில்லிட்டுப் போகும் வரை ?

********************
Poem -19
Sonnets from the Potuguese
By: Elizabeth Browing

The soul’s Rialto hath its merchandise;
I barter curl for curl upon that mart,
And from my poet’s forehead to my heart
Receive this lock which outweighs argosies,–
As purply black, as erst to Pindar’s eyes
The dim purpureal tresses gloomed athwart
The nine white Muse-brows. For this counterpart, . . .
The bay-crown’s shade, Belovழூd, I surmise,
Still lingers on thy curl, it is so black
Thus, with a fillet of smooth-kissing breath,
I tie the shadows safe from gliding back,
And lay the gift where nothing hindereth;
Here on my heart, as on thy brow, to lack
No natural heat till mine grows cold in death.

**********

S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (May 1, 2007)]

Series Navigation

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சி. ஜெயபாரதன், கனடா