கலைஞன் ! காதலன் ! கணவன் !

This entry is part [part not set] of 31 in the series 20061123_Issue

சி. ஜெயபாரதன், கனடா.


உடலை மெழுகாக்கி உன்னை
ஓவியமாய் உருவாக்கிச்
சிற்பமாய்ச் செதுக்கி,
ஒப்பனை செய்து உலகுக்குக் காட்டுபவன்,
கற்பனைக் கலைஞன் !
உள்ளத்தின் மேல் படையெடுத்து,
வெள்ளைப் புறாவைத் தூதுவிட்டு,
இதயக் கோட்டையை
ஈசலாய்ச் சுற்றிவரும்
ஈர்ப்புவிசைத் துணைக்கோள்
உந்தன் ஆத்மக் காதலன் !
உரிமைச் சிறையி லிட்டு, உன்னை
உயிருள்ள மட்டும்
உடமைப் பண்டமாய்,
பம்பரமாய் ஆட்டு விப்போன்
பொம்மைக் கணவன் !
கலைஞன், காதலன், கணவன் என்னும்
முத்தலைகளும்
ஓருடல் மீது நிற்கலாம் !

ஒருநாள் விருந்து நீ
ஓவியக் கலைஞன் தூரிகைக்கு !
சிலநாள் கனவு நீ
சிலை எடுக்கும் காதலனுக்கு !
பலநாள் அமுத சுரபி நீ
விலை கொடுக்கும் கணவனுக்கு !
வீணையாய் உன்னை மீட்டுபவன்
கலைஞன் !
தேனிசை நாதமாய்த் தீட்டுபவன்,
கலைஞன் !
மாங்குயிலாய் உன்னைக் காட்டுபவன்,
கலைஞன் !
நடன மயிலாய், நடிகைச் சுடராய்ப்
படமெடுப்பவன் கலைஞன் !
ஊதியம் அளித்து
நாடக மாடும் கலைஞன் உனக்கு
வாடகை வர்த்தகன் !

கள்வெறிக் கவிதையில் உன்னைக்
காவியக் கருவாக்கி
கனவிலே தேடி ஏங்குபவன்
உன்னாசைக் காதலன் !
உள்ளத்தைக் கொள்ளை அடிப்பவன்
உன்னிச்சைக் காதலன் !
பொன்னுடல் மீது
போக மது ஊற்றுபவன் !
வலையிட்டுத் தலையிட்டுப்
பூவாக்கி, தேனாக்கி உன்னைத்
தேவ மாதாக்கித்
தினமும் பூஜிப்பவன் உன் காதலன் !

உன் காதலன் கணவ னில்லை !
உன் கணவன் காதல னில்லை !
உன் காதலன் கலைஞ னில்லை !
உன் கலைஞன் கணவ னில்லை !
உன் கணவன் கலைஞ னில்லை !
உன் கலைஞன் காதல னில்லை !
காதலன் கணவ னாகின்
காதல் மறைந்து போகுது !
கலைஞன் கணவ னாகின்
கலை வெளியே ஓடுது !
கணவன் காதல னாகின்
காதல் மதிலைத் தாண்டுது !
கணவன் கலைஞ னாகின்
காதல் வெளியே தேடுது !

********************

jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan November 23, 2006]

Series Navigation

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சி. ஜெயபாரதன், கனடா