ஐந்து மணிக்கு அலறியது

This entry is part of 39 in the series 20090402_Issue

வே பிச்சுமணி


ஐந்து மணிக்கு அலறியது
கைபேசி அலாரம்
நிழல் உருவாய்
காபியோ கோலமோ
போட மின்விளக்கு போடாது
செல்லும் இல்லாள்

அபாய வரைகோடு ஆணை நீர் போல்
வயிற்றில் சிறுநீர்முட்டி கொண்டு
அலட்டி கொள்ளாத அரசாங்கமாய்
படுக்கையில் புரண்டு கொண்டிருந்து
உடலும் உள்ளமும்

காப்பி சூடாக வந்து
பாயை சுருட்ட செய்தது
குடித்தவுடன் மீண்டும்
குடிக்க தூண்டும் போதைபோல்
மீள பாயில் படுக்க விரும்பியது
உடல்

வாக்கிங் போகலையா
கட்டளையா கவனஈர்ப்பா
காலை கடனை முடித்து
கடனே என வாக்கிங்

டென்சண் குறைக்க
வாக்கிங் போவதே
டென்சண் ஆகி போகுது
இப்படி தினம்
என் காலை விடிகிறது


vpitchumani@yahoo.co.in

Series Navigation