இதழ்


  • இந்த வார அறிவியல் செய்திகள்

    இந்த வார அறிவியல் செய்திகள்

    This entry is part of 37 in the series 20030202_Issue பல இணையப்பக்கங்களிலிருந்து தொகுக்கப்பட்ட அறிவியல் செய்திகள் *** சிறுத்தையை குலோன் செய்ய இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள் முயற்சி ஹைதராபாத்தில் இருக்கும் செண்டர் ஃபார் செல்லுலார் மாலுக்குயுலர் பயலாஜி நிறுவனம் ஈரானில் இருக்கும் இரண்டு சிறுத்தைகளின் உடலில் இருக்கும் செல்களை கேட்டிருக்கிறது. இந்த செல்களின் மூலம் குலோனிங் செய்து இயற்கையிலிருந்து அழிந்து போய்விட்ட இந்திய சிறுத்தைகளை மறுபடி உயிர்ப்பிக்க முனைகிறது இந்த நிறுவனம். ஈரானிய குடியரசுத்தலைவர் […]