இதழ்


  • ஒரு புது அதிவேக கணினி (Supercomputer) கட்ட அமெரிக்க அறிவியல் தளம் பணம் தருகிறது

    ஒரு புது அதிவேக கணினி (Supercomputer) கட்ட அமெரிக்க அறிவியல் தளம் பணம் தருகிறது

    This entry is part of 30 in the series 20010819_Issue ஒரு உலக மகா அதிவேக கணினியைக்கட்டவும், கணிப்பு வலையை (computing grid) அமைப்பதற்கும் அமெரிக்க தேசீய அறிவியல் தளம் (National Science Foundation) என்ற அமெரிக்க அரசாங்க நிறுவனம் சுமார் 53 மில்லியன் டாலர் (சுமார் செலவிடப்போவதாக அறிவித்திருக்கிறது. இதன் மூலம் நடக்கும் ஆராய்ச்சிகள், மற்றவகையில் பல வருடங்கள் ஏன் நூற்றாண்டுகள் கூட பிடிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. வினியோகப்படுத்தப்பட்ட டெராஸ்கேல் அமைப்பு (Distributed […]
  • இரண்டு கரிகாலன் கவிதைகள்

    இரண்டு கரிகாலன் கவிதைகள்

    This entry is part of 30 in the series 20010819_Issue 1. ஏழை **** கண்ணீர்ப் பந்தலிலே வறுமை மேடையமைத்து பசியின் இசையுடன் அரங்கேறியது எங்கள் வாழ்க்கை நாடகம். 2 சிாிப்பு **** இதழ்களெனும் எழுதுகோலால் மகிழ்ச்சியெனும் மை தொட்டு முகத்தாளில் மனம் வரைந்த புதுக்கவிதை. கரிகாலன்கரிகாலன் கரிகாலன்