இதழ்

  • G8 உச்சிமாநாடு விளக்கம் (கேள்வி பதில்கள்)

    G8 உச்சிமாநாடு விளக்கம் (கேள்வி பதில்கள்)

    This entry is part of 12 in the series 20010722_Issue G8 உச்சிமாநாடு ஜெனோவா (இத்தாலி) நகரத்தில் 20-22 சூலை அன்று நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கு உலகத்தலைவர்களும் இந்த மாநாட்டு எதிர்ப்பாளர்களும் ‘உலகமயமாதலை ‘ விவாதிக்க வருகிறார்கள். G8 உச்சிமாநாடு என்றால் என்ன ? அதற்கு ஏன் எதிர்ப்பு ? G8 மற்றும் G7 என்பது என்ன ? G7 அல்லது ஏழுவரின் குழு என்பது தொழில்மயமான, பணக்கார ஏழு உலகநாடுகளின் கூட்டமைப்பு. இதில் […]