இதழ்


  • சர்க்கரை சாப்பிடும் இயந்திர மனிதன்.

    சர்க்கரை சாப்பிடும் இயந்திர மனிதன்.

    This entry is part of 13 in the series 20010101_Issue ஒருவழியாக நாம் சாப்பிடும் உணவுப்பொருள்களைச் சாப்பிட்டு சக்தி பெறும் இயந்திர மனிதனையும் கண்டுபிடித்தாய்விட்டது. டாம்பா நகரத்தில் இருக்கும் தென் ஃபுளோரிடா பல்கலைக்கழகத்தில் Gastronome என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கும் இந்த இயந்திர மனிதன் ஒரு மீட்டர் நீளமாகவும் 12 சக்கரங்களில் செல்லும் மாதிரிக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இயந்திர மனிதனுக்குள் ஈ-கோலி நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்டு இயங்கும் ஒரு எரிபொருளை மின்சாரமாக மாற்றும் என்ஜின் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஈ-கோலி […]