அவுஸ்திரேலியா தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் எழுத்தாளர் விழா 2010

அவுஸ்திரேலியா தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் எழுத்தாளர் விழா 2010 இடம்: பிரஸ்டன் நகரமண்டபம் (மெல்பன்) நாள்:22-5-2010 காலம்: சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் இரவு 9 மணிவரை அவுஸ்திரேலியாவில் தமிழ்க்கல்வி, கலை, இலக்கியம்…