கவிமாலை 118

கவிமாலை 118 வணக்கம்! நாள் = 27 – 03 – 2010 , கிழமை = சனிக்கிழமை , நேரம் = சரியாக மாலை மணி – 06 – 00 , இடம் = ஜாலான் புசார் சமூக மன்றம் , ( லாவண்டர் எம் ஆர் டி அருகில் ) நிகழ்ச்சி = இளங்கவிஞர்கள் கவி பாடுதல் , கவிதை தலைப்பு = திசை அறியும் பறவைகள் , சிறப்புரை = கவிஞர் […]