அகரம்.அமுதாவின் வெண்பாக்கள்!

This entry is part [part not set] of 33 in the series 20080313_Issue

அகரம்.அமுதா


கண்டெக்டர்:-
இந்தாப்பா! பஸ்;ஸிற்குள் ஏறுமுன்னே சொன்னேன்ல!
வந்துட்டான் என்உயிரை வாங்கன்னே -அஞ்சுரூபாய்
சீட்டுக்குச் சில்லரையை நீட்டாமல் நூறுரூபாய்
நோட்டெடுத்து நீட்டுறியா நீ?

பயணி:-
கூட்டத்தில் முந்திவந்து குந்த இடம்பிடிக்கும்
ஆட்டத்தில் தோற்றுநான் அங்கநின்னா -சேட்டையைக்
காட்டுற:அங்கஇங்க ஓட்டுற: நோட்டுதந்தால்
நீட்டுற: சில்லரைக்கே சீட்டு?

அகரம்.அமுதா


agramamutha@yahoo.com

Series Navigation

author

அகரம்.அமுதா

அகரம்.அமுதா

Similar Posts