செல்பேசிகளைத் தெரிந்துகொள்வோம் – 6

This entry is part [part not set] of 50 in the series 20040812_Issue

முனைவர். கதிரவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி


செல்பேசி வேலை செய்யும் விதம்

செல்பேசிகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனிப்பட்ட குறியீட்டு எண்கள் உள்ளன. செல்பேசி, பேசியின் உரிமையாளர், மற்றும் செல் சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தினர் பயன்பாட்டுக்க்காக இந்த குறியீட்டு எண்கள் இருக்கின்றன.

1. EIN-Electronic Serial Number-மின்னியல் தொடர் எண். செல்பேசிக்கே உரிய 32 துண்மி (bit) எண். செல்பேசி தயாரிக்கும் கம்பெனி செல்பேசிக்குள் செயலாக்கி வைக்கும் எண். இது ஒரு நிரந்தர எண்.

2. MIN-Mobile Identification Number-மொபைல் அடையாள எண். செல்பேசியின் எண்ணிலிருந்து 10 இலக்க எண். செல்பேசியை அணுகப் பயன்படும் எண்.

3. SID-System Identification Code-சேவை வழங்குவோர் அடையாளக் குறியீடு.

MIN, SID இரண்டும் செல்பேசியில் நீங்கள் ஒரு சேவை வழங்கும் கம்பெனியின் சந்தாதாரர் ஆனதும் அவர்களால் செயலாக்கப்படும் (programmed). அய்ரோப்பிய GSM அமைப்பில், SID அடங்கிய அட்டை, சேவை வழங்கும் கம்பெனி சந்தாதாரருக்குக் கொடுக்கிறது.

1. செல்பேசியின் மின்தொடுப்பு விசையை இயக்கியவுடன் (Power on) அது கட்டளை தடம் வழியாக சேவை வழங்குவோரின் அடையாளக் குறியீட்டு எண்ணை (SID) கேட்க முயல்கிறது. கட்டளை தடம் என்பது பேசியும், தளநிலையமும் அழைப்புகளை இணைக்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யவும், தடங்களை மாற்றவும் பயன்படுத்தும் ஒரு தனிப்பட்ட அலைவரிசை. செல்பேசி கேட்பதற்கு கட்டளை தடமேதும் கிடைக்காவிட்டால், பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லைக்குள் தான் இல்லை என உணர்ந்து ‘சேவை இல்லை [No Service]” என்ற தகவலை திரையில் காட்டுகிறது.

2. SID ஏற்றவுடன் பேசி தனது நினைவகத்துக்குள் செயலாக்கபட்ட SID உடன் ஒப்பு நோக்குகிறது. இரண்டு SID களும் பொருந்தினால் பேசி தான் தொடர்பாடும் செல் தன்னுடைய சேவை வழங்கும் கம்பெனியின் சேவை வட்டாரத்துக்குள் இருக்கிறோம் என உணரும். தன்னுடைய SID யுடன் செல்பேசி ‘பதிவுசெய்ய வேண்டுகோள் [Registration Request]என்ற சமிக்கையை செலுத்துகிறது. தளநிலையம் [BTS] இதை நடமாடும் தொலைபேசியின் நிலைமாற்றும் அலுவலகத்துக்கு (MTSO) அனுப்பி வைக்கிறது. MTSO தன் தரவுத் தளத்தில் [Database] ‘பேசியின் இருப்பிடம் இது” என்ற தகவலை வைக்கிறது. இவ்வாறு பதிவு செய்துகொள்வதால் MTSO வுக்கு எந்த பேசி எந்த செல்லில் இருக்கிறது என்ற விவரம் தெரிகிறது. இதை வைத்துக்கொண்டு MTSO வால் ஒரு பேசிக்கு அழைப்பு வரும் போது சரியாக அனுப்பி, பேசியில் மணி அடிக்க வைக்க முடிகிறது.

3. உங்கள் அழைப்பை MTSO பெற்றவுடன், எங்கு இருக்கிறீர்கள் என்று தெரிய முயல்கிறது. தன் தரவுத் தளத்தில் தேடிப் பார்த்து நீங்கள் இருக்கும் ‘செல்” எது ? என்று அறிகிறது.

மேலும் MTSO ‘அலைவரிசை (தடங்கள்) இணை [Frequency pair]” ஒன்றை எடுக்கிறது. இந்த அலைவரிசை இணை உங்கள் செல்பேசி செலுத்த ஒன்றும் [Transmit Frequency], ஏற்க ஒன்றும் [Receive Frequency] என இரு அலைவரிசைகள் கொண்டது. கட்டளைத் தடம் ஊடாக உங்கள் பேசிக்கு தான் தெரிவு செய்த அலைவரிசை இணையை MTSO அறியச்செய்கிறது. உங்கள் பேசியும், பேசி உள்ள செல்லின் தளநிலையமும் MTSO அறிவுறுத்தும் அலைவரிசைகளுக்கு தங்கள் நிலைகளை மாற்றி அமைத்துகொள்ள, நீங்கள் உங்கள் நண்பரின் அழைப்பை ஏற்கிறீர்கள். இருவழி தொடர்பாடும் ரேடியோ ஊடாக நண்பருடன் பேசுகிறீர்கள்.

படம் 12. செல் ‘அ” விலிருந்து ‘ஆ” நோக்கி நகரும் போது நிகழும் கையளிப்பு (“hand-off”). ‘அ” செல்லில் பிரயோக்கிகும் மொபைலின் f1-f2 குரல் தடங்கள் ‘ஆ” செல்லுக்குள் நுழையும் போது f3-f4 குரல் தடங்களுக்கு (குறிப்பு1) மாற்றப்படுகிறது.

நீங்கள் இருக்கும் செல்லில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் போது செல்லின் விளிம்புக்கு வரக் கூடும். அப்போது உங்கள் செல்லின் தளநிலையம் உங்கள் பேசியிலிருந்து செலுத்தப்படும் சமிக்கையின் திறன் (வலிமை) குன்றுவதைக் கவனிக்கிறது. நீங்கள் நுழையவிருக்கும் செல்லின் தளநிலையமும் இதை அவதானிக்கிறது. தளநிலையங்கள் தாங்கள் ஏற்கும்/ அனுப்பும் ஏழில் ஒரு அலைவரிசையில் மட்டும் வழமையாக இயங்கினாலும், எல்லா அலைவரிசைகளிலும் சமிக்கைகளின் வலுவை அளந்து கொண்டே இருக்கின்றன. உங்கள் பேசியிலிருந்து வெளிவரும் (செலுத்தப்படும்) சமிக்கையின் திறன் கூடுவதை [பக்கத்துச் செல்லின் அருகில் செல்லச் செல்ல] கவனிக்கிறது. இரண்டு தளநிலையங்களும் MTSO ஊடாக ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதால் உங்கள் பேசிக்கு அலைவரிசையை மாற்றும் கட்டளை கிடைக்கிறது. உங்கள் இணைப்பின் பொறுப்பை புதிய செல்லின் தளநிலையம் ஏற்க, நீங்கள் தொடர்ந்து பேச முடிகிறது. இதை செல்பேசியின் பயனராகிய நீங்கள் உணராமலே நடக்கின்றது. புதிய செல்லின் கட்டுப்பாட்டில் மொபைல் வரும் நிகழ்வை “Hand-off” (கையளிப்பு) என்று வழங்குவர்.

திரிதல் (Roaming)

கட்டளைத் தடத்தில் செலுத்தப்படும் SID எண் செல்பேசியில் செயல்முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ள SID உடன் பொருந்தாத நிலையில், செல்பேசி தான் திரிகின்றது என்று உணர்கிறது. செல்பேசி திரியும் ‘செல் ‘லின் வட்டார MTSO செல்பேசியின் சேவை வட்டத்து MTSO உடன் தொடர்பு கொள்கிறது. சந்தாதாரரின் அடையாளத்தை அவருக்கு சேவை வழங்கும் அக-அமைப்பு (home system) சரிபார்க்கிறது. செல்பேசி திரியும் வட்டத்தில் உள்ள MTSO, திரியும் பேசி எந்த செல்லில் இருக்கிறது ? என்பதைக் கவனிப்பதால் தன் தரவித்தளத்தில் செல்பேசி இருக்கும் செல் பற்றிய விவரத்தைப் பதிவு செய்கிறது. நாம் விரிவாகக் குறிப்பிட்ட எல்லா வினைகளும் ஒரிரு நொடிப்பொழுதில் நடந்து முடிகிறது.

குறிப்பு1: குரல் தடங்கள் (Voice Channels) அதிர்வெண் பங்கிட்ட அணுகல் முறையில் (FDMA) அதிர்வெண் இணையாகச் சித்தரிக்கிறோம். குறியீடு பங்கிட்ட CDMA வில் தடத்தை நிர்ணயிக்கும் குறியீட்டெண்கள் (code word) மாற்றப்படும். TDMA வில் காலம் பங்கிடுவதால் நேர்த்துளைகளும், அதிர்வெண்ணும் தடத்தை நிர்ணயிக்கின்றன. இரண்டும் மாற்றப்படலாம். பொதுவாக, தடங்கள் செல் மாறும் போது தடங்கள் மாற்றப்படும் என்று காண்க! இதை செய்யும் வழிமுறையாக்கம் தான் ‘Hand-off ‘.

தொடரும்: செல்பேசிகளைத் தெரிந்துகொள்வோம் ஏழாம் இதழில் ‘செல்பேசிக்குள்ளே! ‘

தகவல்

1.Marshall Bryan and Jeff Tyson, How Cell Phones Work, http://electronics.howstuffworks.com/cell-phone1.htm.

kathirk@earthlink.net

Series Navigation

author

முனைவர். கதிரவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

முனைவர். கதிரவன் கிருஷ்ணமூர்த்தி

Similar Posts