கவிஞானி ரூமியின் கவிதைகள் (1207 -1273) இரவில் அடிக்கும் காற்று கவிதை -12 – பாகம் -4

This entry is part [part not set] of 32 in the series 20100711_Issue

ஆங்கில மூலம் : கோல்மன் பார்க்ஸ் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


சோற்று மூட்டை

சோற்று மூட்டை காலியாகத்
தொங்கிக் கிடந்ததைச்
சூ•பி (Sufi*) ஒருவர் கண்டார்
சுவர் ஆணியில் !
சினம் மிகுந்து
தனது உடைகளைக் கிழித்து
அலறினார் :
பசித்தவருக்குப்
பசியாற்ற
உணவுப் பண்ட மில்லை !
எரிச்சல் மிகைப்படப் பிறரும்
அவருடன் சேர்ந்தார்
அக்கினிப் பசிக் காதலால்
அரவத் தோடு
முணு முணுத்து !

+++++++++++

“காலிப் பாத்திரம் அது” என்பார்
மெதுவாய்க்
கடந்து போவோர் !
சூ•பி சொல்வார் : விலகிச் செல் !
யாம் விரும்பாததை எல்லாம்
நீவீர் வேண்டுவீர் !
நேசர் அல்லர் நீவீர் யாவரும் !
நேசருக்கு
பாசமே உணவு !
உணவுப் பண்ட மல்ல !
நேசம் கொண்டோர் எவரும்
வாழ்வைக்
காதலிப்ப தில்லை !
காதலர் வாழ்வைப் பற்றி
கவனிப்ப தில்லை !
முதலின்றி வட்டி சேர்க்கும்
மனிதப்
பதர்கள் அவர் !

+++++++++++++++

இறக்கை இல்லா விடினும்
பறப்பார் அவர்
தரணி முழுதும் !
கரங்கள் இல்லா விடினும்
களத்தில்
போலோ பந்தைத் தூக்கிச்
செல்வார் !
சூ•பி மெய்த்துவம் மோந்து
சுவாசிப்பார் !
இன்று தூய ஒளிக் காட்சியைப்
பின்னிக்
கூடையாய் நெய்கிறார் !
கூடாரத்தைக்
கண்ட இடமெல்லாம் இடுகிறார்
காதலர்கள் !
களத்தைப் போல்
கூடாரம்
அனைத்தும் ஒரே நிறத்தில் !

++++++++++++

தாய்ப் பால் அருந்தும் சிசு
சுட்ட மாமிசத்தின்
சுவை அறியாது !
ஆன்மா வுக்கு
உணவில்லா வாசனையே
தனக்குணவு !
எகிப்திய மனிதனுக்கு
நைல் நதி
செந்நிறமாய்த் தெரிகிறது !
யூதனுக்கு நதி
தெளிந்தி ருப்பதாய்த்
தெரிகிறது !
ஒருவனுக்கு
பெரு வீதியாய்த் தெரிவது
பேரிட ராய்த் தெரியும்
வேறொரு வனுக்கு !

****************
Sufi & Sufism : Sufism or Ta?awwuf is, according to its adherents, the inner, mystical dimension of Islam.
Classical Sufi scholars have defined Sufism as “a science whose objective is the reparation of the heart and turning it away from all else but God.” Alternatively, in the words of the renowned Sufi teacher Ahmad ibn Ajiba ” a science through which one can know how to travel into the presence of the Divine, purify one’s inner self from filth and beautify it with a variety of praiseworthy traits.”

*****************

(தொடரும்)

***************
தகவல் :

1. Holy Fire – Nine Visionary Poets & the Quest of Enlightment Edited By : Daniel Halpern (1994)

Jelaluddin Rumi’s Poem Translated By : Robert Bly.

2. The Essential Rumi – Tranlation By : Coleman Marks with John Moyne, A.J. Arberry & Rennold Nicholson (1996)

3. Life of Rumi in Wikipedia

********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (July 5, 2010)

Series Navigation

author

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts