கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) என்னைப் பற்றி – போதை மருந்துகளும் பிளக்கும் கத்திகளும் கவிதை -29 பாகம் -3

This entry is part [part not set] of 31 in the series 20100613_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) என்னைப் பற்றி – போதை மருந்துகளும் பிளக்கும் கத்திகளும்

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

போதை மருந்துகளும் பிளக்கும் கத்திகளும்

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

கவிதை -29 பாகம் -3

“வாழ்க்கையில் நேரும் துயரையும், துக்கத்தையும் மட்டுமே அறிவித்துக் கட்டுப்பாட்டை மீறும் மனிதன் அவன் என்று சிந்தனையாளர் என்னைப் பற்றிச் சொன்னால் நான் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.”

“விழித்துக்கொள்வது ஒரு நேர்மைப் பண்பானால், தணிவு உணர்வு (Modesty) நானதை ஏற்றிக் கொள்வதைத் தடுக்கும். ஆனால் அது ஓர் நேர்மைப் பண்பாடில்லை. அது மேன்மையடைய உறுதி உடையோர்க்கு உடனே உதிக்கும் ஓர் மெய்ப்பாடு. உண்மையைப் பற்றி பேச வருகையில் தணிவு உணர்வு ஒரு வஞ்சகமாகும்.”

கலில் கிப்ரான். (Narcotics & Dissecting Knives)

+++++++++++++++++++++++++++++++

<< என்னைப் பற்றி >>

+++++++++++++++++++++++++++++++

கிழக்காசிய இனத்தவர்

விலக்க விரைகிறார்

பலவீனம், துயர்ப்பாடு

எனப்படும்

உலக மெய்ப் பாட்டை ! அதற்கு

மனம் வருந்து கிறேன் !

எனது தேசம் பாடுவது

மன மகிழ்ச்சி யால் இல்லை !

நிலநடுக்க அச்சத்தில்

உளம் உடைந் துள்ளது !

தீயவை மீது தொடுக்கும்

போரானது

தீவிரமாய் இருத்தல் சிறப்பு !

சத்தியத்ததை அறிவிக்கும்

சான்றோர்

புத்தி மென்மை யானால்

சத்தியம் சரி

பாதியாகி விடும் !

மறு பாதி

மறைந்து போகும்

மக்கள் சினத்துக்கு

அஞ்சியே !

+++++++++++++

செத்த சதை தன்னை

வெறுப்பது என்

சித்தம் !

அதன் முடை நாற்றம்

அடி வயிற்றைக் கலக்கும் !

அதற்கு

இனிப்புப் பண்டம் வழங்கி

நட்புடன் நான்

பணி புரிய மாட்டேன் !

எனினும் எதிர் வரும்

இடிமோ தலுக்கு

இடம் மாற்றிக் கொள்வேன்

இனிய புன்னகை

ஒன்றை !

நியாய மான நீதிபதி,

நேர்மை யான வழக்கறிஞர்,

உபதேசிப் பதைப் பின்பற்றும்

ஒரு குரு நாதர்,

தன்னை நோக்கும் கண்போல்

தாரத்தை நோக்கும்

கணவன் – இவரை நீ எனக்குக்

காட்டுவா யானால்,

தீவிர வாதத்தை வளைத்து

மிதவாத மாக்கு !

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:

The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************

S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (June 8, 2010)

Series Navigation

author

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts