கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) சூரியனுக்குக் கீழே கவிதை -24 பாகம் -2

This entry is part [part not set] of 31 in the series 20100319_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


“எதிர்காலத்தை நோக்கி எண்ணற்ற மானிடர் இயற்கை அன்னை இதயத்தை வேண்டி வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவரது முகங்கள் காலை ஒளிச்சுடரில் குளிக்கக் காத்திருந்து சத்தியத்தின் விடிவுக்காகக் கிழக்கை நோக்கித் திரும்பியுள்ளன.

தற்போதையச் சுவர் அமைப்புக்குப் பின்னிருந்து, மானிடக் கீதங்களைக் கேட்டேன். வழிபாட்டு ஆரம்பத்தை அறிவிக்க அழகு மயக் கோயிலில் ஆலய மணியின் ஓசையைக் கேட்டேன். ஆலய மணிகள் உணர்ச்சி வெண்கலத்தில் வார்க்கப் பட்டவை. மனித இதயத்தின் புனித பீடத்து மேல் சீராக மிதக்க ஏற்றப் பட்டவை.

நகரம் இடிந்து போனதுதான் எனக்குத் தெரிகிறது. அறியாமையில் மனிதர் தோல்வி அடைந்து, ஞான ஒளி வெற்றி பெற்றதைச் சொல்ல ஆங்கே எதுவும் இருக்கவில்லை !”

கலில் கிப்ரான்

(எதிர்காலத்தை நோக்கி ஒரு கண்ணோட்டம்)
+++++++++++

இப்போது நீ
புரிந்து கொள்வாய் !
அறியாமை, தீயவை, ஏதேட்சை
அதிகாரம்,
ஆகியவை நேர்ந்திட உள்ளன
காரணங்கள் !
நேர்மையின் விளைவு,
நியாய நெறியின்
பழமான
அழகுத் துவம் தான்
பிரதி பலிக்கும்
ஞானத்தை !

++++++++++++

இப்போது நீ
அறிந்து கொள்வாய் !
துன்பமும் வறுமையும்
தூய்மைப் படுத்தும்
உலக மாந்தர் நெஞ்சை,
இலகுவாய்
குலாவி வாழ்வதைத் தவிர
தகுதியாக
வேறொன் றையும் பிரபஞ்சத்தில்
பலமற்ற நமது உள்ளம்
பாரா திருப்பினும் !

++++++++++++++

இப்போது நீ
கண்டு கொள்வாய் !
ஆன்மா வானது
ஒளியை நோக்கியே விரையும்
உலக இடர்கள்
விலக்கி விட்டாலும் !
ஆயினும்
அறிவுக்குப் புலப்படாத
கரங்கள் பிடித் துள்ள
கைப் பொம்மையே
மனிதன் என்னும்
உனது பொன் மொழிகளை
உரைக்க வேண்டும்
திரும்பத் திரும்ப !

+++++++++++++++

வேலி யில்லா அரங்கத்தில்
விளையாடும்
சாலமன் ஆன்மாவே !
ஞானச் செல்வரின் கண்கள்
காணும் படி வருவாய் !
சூனியக் காட்சியும் துயரும்
நிறைந்த பாதையில்
நடக்கக் கூடா தென்று நீ
அறிவுரை புகட்டு !
ஒரு வேளை இதுவே
நீ செய்ய நினைக் காத
ஒரு தவறுக்குப்
பரிகார மாய்
இருந்து விடலாம் !

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (March 17, 2010)

Series Navigation

author

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts