கவிஞானி ரூமியின் கவிதைகள் (கி. பி. 1207-1273) கவிதை -2 பாகம்-5 மதுக்குடி அங்காடி (The Tavern)

This entry is part [part not set] of 26 in the series 20100101_Issue

ஆங்கில மூலம் : கோல்மன் பார்க்ஸ் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


பல்வேறு ஒயின் வகைகள்

++++++++++

கருமை நிறத்தில்
உக்கிரமாய்ப் போதை தரும்
ஒரு வித ஒயினைக்
கடவுள் கொடுத்துள்ளார் நமக்கு !
அதனைக் குடித்தால் நாம்
இவ்விரண்டு
அவனியை விட்டு நீங்குவோம் !
ஹாஷீஸ்* மயக்கச் செடியில்
கடவுள் இட்டுள்ளார்
குடி போதைத் தீவிரத்தை
குடிப்பவன் சுயத் தன்மை
விடுதலை பெற !

+++++++++++++

உறக்கத்தை அளித்துக் கடவுள்
ஒவ்வொரு
நினைவையும் அழிப்பார் !
மஞ்னு லைலாவை
நேசிக்கச் செய்தவன் இறைவன் !
அவளது நாயும்
அவனைக் குழப்பி
அவலப் படுத்தக் காரண மாகும் !
ஆயிரக் கணக்கில் உள்ளன
ஒயின் வகைகள்
நமது மூளையை ஆட்டுவிக்க !

++++++++++++++

எல்லா வித மான
எக்ஸ்டஸீஸ்* மருந்தெல்லாம்
ஒன்றல்ல !
ஏசு நாதர்
தன்னையே அர்ப்பணம் செய்தார்
இறைவன் மேல் கொண்ட
அன்புக்காக !
ஏறி வந்த அவரது
கழுதை
பார்லிக்* குடிப் போதையில்
ஊர்ந்தது !

+++++++++++++

குடிப்பாய் நீ
புனிதர் முன்னிலையில் !
மற்றவர் குவளைகளில் நீ
மதுவை அருந்தாதே !
ஒவ்வோர் வடிவமும்
ஒவ்வோர் உயிர் இனமும்
இனிமை நிரம்பிய குவளைதான் !
ஓவியக் கலைஞனாய்
உலவி மதுவைக்
கவனமோடு சுவைப்பாய் !

+++++++++++

ஒயின் எதுவாயினும் போதை
ஊட்டுவதே !
அரசனை உளவுவது போல்
ஆய்வு செய் அதனை !
தூய்மை யான மதுவை
கலப்பட மற்றதை
அவசிய மானதைக்
கவனமாய்த் தேர்ந்தெடு !

+++++++++++

அவிழ்த்து விட்டதும்
ஊர்ந்து
மெதுவாய் நகரும்
ஒட்டகம் போல்
உன்னை இயங்க வைக்கும்
அத்தகைய
ஒயினைக் குடிப்பாய் !

+++++++++++

ஹாஷீஸ்* —> Hashish
எக்ஸ்டஸீஸ்* —> Ecstasies
பார்லி* —> Barley

***************************
தகவல் :

1. Holy Fire – Nine Visionary Poets & the Quest of Enlightment Edited By : Daniel Halpern (1994)
Jelaluddin Rumi’s Poem Translated By : Robert Bly.

2. The Essential Rumi – Tranlation By : Coleman Marks with John Moyne, A.J. Arberry & Rennold Nicholson (1996)

3. Life of Rumi in Wikipedia

+++++++

********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (December 28, 2009)]

Series Navigation

author

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts