எழிற்கொள்ளை

0 minutes, 13 seconds Read
This entry is part [part not set] of 48 in the series 20040506_Issue

பசுபதி


கோடி வீட்டு மங்கை — தினமும்
. குழந்தை யுடன்நடப்பாள் — ஒருநாள்
மூடு துகிலும் நெகிழ — மூக்கு
. மொண்ணை யெனக்கண்டேன் ! (1)

வனிதை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் — நானோ
. மண்ணில் விழிவைத்து –தலையைக்
குனிந்து நடந்து சென்றேன் — ஏதோ
. குற்றம் புரிந்தவன்போல். (2)

அழகுத் தீனி தேடல் — இந்த
. அறுப திலும்உண்டு — ஏதோ
பழக்க தோஷம் ஐயா ! — இதில்
. பாவம் ஏதுமுண்டோ ? (3)

எங்கும் எதிலும் முழுமை — எழிலின்
. இலக்க ணமிஃதன்றோ ? — சிறகு
பங்கம் ஆன பறவை — அழகில்
. பாதி என்போமோ ? (4)

முந்தைப் பிறவிப் பயனோ ? — இவள்
. மூளி முகம்கண்டு — ஒதுங்கும்
என்றன் பார்வை தவறோ ? — ரசனை
. இறைவன் தந்ததன்றோ ? (5)

மறக்க முடிய வில்லை — ஐயோ!
. வதன எழிற்கொள்ளை ! — இவளின்
பிறவி என்ன கொடுமை ! — துணையாய்ப்
. பெற்ற கணவனெவன் ? (6)

ஒரு நாள்..

எதிரில் வந்த புருடன் –உருவோ
. இராச எழிற்கொள்ளை ! — இந்தப்
புதிரை அவிழ்க்கத் துடித்தேன் — இதுயார்
. புரிந்த விளையாடல் ? (7)

மனிதன் என்ன சிவனா ? — தேய்ந்த
. மதியை முடியேற்ற ? — அழகின்
இனிமை அற்ற பெண்ணை — மணக்கும்
. இரும்பு நரனுமுண்டோ ? (8)

கருணை ஊறும் கனிவில் — அவளைக்
. கணவன் மணந்தானோ ? — மனைவி
உருவம் தினமும் அவனை — கனவிலும்
. உலுக்கி எடுக்குமன்றோ ? (9)

பின்னொரு நாள்…

கோட்டு, சூட்டு, போட்ட — கணவன்
. கூட அந்தமங்கை — தன்
வீட்டு வெளியே வந்து — அவனை
. விடைய னுப்பிநின்றாள். (10)

அன்றோர் காட்சி கண்டேன் — அவன் ‘டை ‘
. அணியைச் சரிசெய்தாள் — அவளின்
கன்னம் தட்டி நின்றான் — கணவன்
. கண்ணில் ஆசைபொங்க. (11)

முகத்தை நாணம் சிவக்க — பின்னர்
. முகிழ்த்த தெழிற்கொள்ளை! — ஒன்றின
அகத்தின் முகங்கள் கண்டேன் — அன்பின்
. அழகிற் கேதுகுறை ? (12)

~*~o0O0o~*~

pas@comm.utoronto.ca

Series Navigation

author

பசுபதி

பசுபதி

Similar Posts