(பேரங்க நாடகம்) அங்கம்: 8 காட்சி: 10 ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா மூன்றாம் பாகம்

This entry is part [part not set] of 24 in the series 20070719_Issue

சி. ஜெயபாரதன், கனடா


அதிர்ச்சி தரும் அத்தகவல் பெரிதாய்ப் பிளக்கும்
உருண்டை உலகு சிங்கங்களை அவிழ்த்து விட்டுத்
தெருக்கள் வழியே குடிமக்களைத் துரத்திடும்
வீட்டுக் குள்ளே ! ஆண்டனியின் மரண
அறிவிப்பு ஒரு பேரிடி ! அது மட்டு மில்லை !
அவரது பெயரில் பாதி ரோம் உலகு உள்ளது ! (அக்டேவியஸ்)

வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா)

ஓ ஆண்டனி ! உன் இறப்புக்கு காரணம் நான் !
உனக்குத் தேயும் நாளாக நான் செய்ய நேரிட்டது !
வெளி உலகில் சேர்ந்திருக்க முடியாமல் போனது !
வருந்திக் கண்ணீர் வடிக்கிறேன் நானுனக்கு,
குருதி நெஞ்சு போல் நமக்கு அரச உறவு !
சகோதரன் நீ ! போட்டி எனக்கு நீ ! ஆயினும்
ரோமானியப் போரில் துணைவன் எனக்கு நீ !
படைப்பிலே உயர்ந்தவன் ! பார்க்கப் போனால்
ரோம்சாம் ராஜியத்தில் எனது தோழன் நீ, (அக்டேவியஸ்)

வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா)

புரோகியூலியஸ் ! போ ! (கிளியோபாத்ராவிடம்)
மானபங்கம் செய்யோம், மதிப்போம் என்று சொல் !
ஆறுதல் படுத்த அவளது பண்பாடுக்கு ஏற்ப
ஆசா பாசங்களுடன் பேசிடு இனிக்க !
இன்றேல் ஏதேனும் மானிட வலுவால் அவள்
கீர்த்தியே நம்மை வீழ்த்திடலாம் ! நமது
வெற்றிப் பரிசாய்க் கொண்டு போய் ரோமில்
கெட்டி வைக்கலாம் நிரந்தர மாக !
விரைவாய்ச் செல் அவள் உரைப்பதைச் சொல்ல வா !

வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் (ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா)

+++++++++++++++

ஆண்டனி & கிளியோபாத்ரா
மூன்றாம் பாகம்

நாடகப் பாத்திரங்கள்:
எகிப்தின் அலெக்ஸாண்டிரியாவில்:
கிளியோபாத்ரா: எகிப்தின் பட்டத்தரசி
ஆண்டனி: ரோமாபுரியின் மூன்று தளபதிகளில் ஒருவர்
டையோமீடிஸ்: கிளியோபாத்ராவின் பணியாள்
ஸெலியூகஸ்: கிளியோபாத்ராவின் கணக்காளி
பெல்லோடோரஸ்: கிளியோபாத்ராவின் பாதுகாப்புக் காவலன்.
பிதாதீதா: கிளியோபாத்ராவின் ஆயா
சிஸேரியன்: கிளியோபாத்ராவின் மகன்

ரோமாபுரியில்:
ரோமின் தளபதி: மார்க் ஆண்டனி,
அக்டேவியஸ் சீஸர்: ரோமின் இரண்டாம் தளபதி, ஜூலியஸ் சீஸரின் சகோதரன் மகன்
லெப்பிடஸ்: ரோமின் மூன்றாம் தளபதி
எனோபர்பாஸ்: ஆண்டனியின் ஆலோசகன், பாதுகாவலன்
கானிடியஸ்: ஆண்டனியின் போர்த் தளபதி
டெமிட்ரியஸ்: ஆண்டனியின் நண்பன்
•பிலோ: ஆண்டனியின் நண்பன்
ஸெக்டஸ் பாம்ப்பி (கொல்லப்பட்ட போர்த் தளபதி பாம்ப்பியின் வாலிப மகன், இளைய பாம்ப்பி)
அக்டேவியா (ஆண்டனியின் இரண்டாம் மனைவி, அக்டேவியஸின் சகோதரி)

கிளியோபாத்ரா
அங்கம்: 8 காட்சி: 10

ரோமா புரியின் நிலைமை: •பிலிப்பிப் போரில் புரூட்டஸ், காஸ்ஸியஸ் மற்ற சதிகாரர் யாவருமிறந்த பிறகு, ஆண்டனி, அக்டேவியஸ், லெப்பிடஸ் மூவர்களின் கூட்டு மேற்பாட்டில் ரோமாபுரி இயங்கி வருகிறது. ஜூலியஸ் சீஸர் கொலையாகி இரண்டாண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆண்டனி கிளியோபாத்ராவைக் காண எகிப்த் வருகிறான். மனைவி •புல்வியா மரணம் அடைந்த பிறகு, ஆண்டனி தனிமையாகிக் கிளியோபாத்ரா மீது நாட்டம் உண்டாகுகிறது. அதே சமயத்தில் நிதிக் களஞ்சியம் காலியாகிப் போர்வீரர்களுக்குக் கூலி கொடுக்க நிதியின்றிப் பணம் திரட்ட வேண்டி, ஆண்டனி எகிப்து செல்லத் திட்டமிடுகிறான். எகிப்த் அரசியிடம் நேராகக் கையேந்திப் பிச்சை கேட்கத் துணிவின்றி, கிளியோபாத்ரா தன்னைக் காண வரவேண்டும் என்று காவலர் மூலம் உத்தரவு அனுப்புகிறான். ஆனால் கிளியோபாத்ரா எகிப்த் தளத்தில் தானிருப்பதாகவும், ஆண்டனிதான் அவளைக் காண வரவேண்டும் என்று மறுமொழி அனுப்புகிறாள்.

எகிப்துக்கு வந்த ஆண்டனி தன் மனைவி புல்வியா போர்க்களத்தில் தனித்துப் போய் நோயில் மரணமடைந்த தகவல் கேட்டு மனம் நோகிறான். ரோமுக்கு மீளவும் விரும்பாது, கிளியோபாத்ராவின் கவர்ச்சியிலிருந்து மீளவும் முடியாது திண்டாடுகிறான் ஆண்டனி. இளைய பாம்ப்பி ரோமாபுரியைத் தன்வசமாக்க முயற்சிக்கிறான். கிளியோபாத்ராவிடம் மனதைப் பறிகொடுத்த ஆண்டனி ரோமுக்கு மீளத் தயங்குகிறான். அக்டேவியஸ் தன் தங்கையை மணக்க வழி செய்து ஆண்டனியை மைத்துனன் ஆக்கிக் கொள்கிறான். திருமணத்தைக் கேள்விப்பட்ட கிளியோபாத்ரா வெகுண்டெழுகிறாள். ஆண்டனி எகிப்துக்கு மீண்டு மனைவியை மறந்து கிளியோபாத்ராவிடம் மனதைப் பறிகொடுத்து மயங்கிக் கிடக்கிறான். ஆண்டனியைத் தண்டிக்க அக்டேவியஸ் ரோமானியப் படையுடன் ஆக்டியக் கடற் பகுதியில் போரிட்டு வெற்றி அடைகிறான். தோற்றுப் போன ஆண்டனி ஆக்டேவியஸ் தூதரை விட்டு அனுப்பிய நிபந்தனைகளில் கையொப்பமிடுகிறான். ஆயினும் இருவருக்குள்ளும் நிரந்தரப் பகை உண்டாகி, ஆண்டனி எகிப்தில் அடைபட்டுப் போகிறான். போரில் தோல்வியுற்று அவமானப் பட்டு வேதனையில் உள்ள போது, கிளியோபாத்ரா அவன் கவனத்தைக் கவரத் தான் செத்து விட்டதாகச் செய்தி அனுப்புகிறாள். ஆண்டனி மரணத் தகவல் கேட்டு மனமுடைந்து, தன் கத்திமேல் பாய்ந்து தன்னுயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறான். உயிர் பிரிவதற்குள் கிளியோபாத்ராவைக் காண விரும்பி, தன்னைத் தூக்கிச் செல்ல காவலரை வேண்டுகிறான்.

++++++++++++++++++

கிளியோபாத்ரா
அங்கம்: 8 காட்சி: 10

நேரம், இடம்: அலெக்ஸாண்டிரியாவில் ரோமாபுரித் தளபதி அக்டேவியஸின் கூடாரம். பகல் வேளை.

நாடகப் பாத்திரங்கள்: அக்டேவியஸ், அக்கிரிப்பா, தொலபெல்லா, புரோகியூலியஸ் மற்றும் ரோமானியப் படைக் காவலளர்கள், ஆண்டனியின் தூதன் டெர்செட்டஸ்.

காட்சி அமைப்பு: அக்டேவியஸ் ஆசனத்தில் அமர்ந்து தனது போர் ஆலோசகருடன் உரையாடிக் கொண்டிருக்கிறான். ஆண்டனியைப் பார்த்துப் பேசி வரத் தூதன் தொலபெல்லாவை அனுப்பிட அழைக்கிறான்.

அக்டேவியஸ்: ஆண்டனி எங்கே ஒளிந்துள்ளார் என்று தெரிய வேண்டும் எனக்கு. கிளியோபாத்ரா அவருடன் இருக்கிறாளா அல்லது தனியே கிடக்கிறாளா என்று தெரிய வேண்டும் எனக்கு. தொலபெல்லா ! நீ ஆண்டனிக்கு முன்பு பணி புரிந்தவன் ஒரு சமயம் ! எகிப்தின் மறைவிடங்கள் தெரியும் உனக்கு ! கிளியோபாத்ராவின் அந்தரங்க அறைகளும் தெரியும் உனக்கு ! நீதான் தகுதியானவன். அதனால்தான் ஆண்டனியைக் கண்டு பேச உன்னை அனுப்புகிறேன் தொலபெல்லா !

தொலபெல்லா: ஆண்டனிடன் முடிவில் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளவா ?

அக்டேவியஸ்: ஆண்டனி என் மைத்துனர். தங்கை அக்டேவியாவை ரோமாபுரி மாந்தர் அறிய திருமணம் புரிந்தவர். மேலும் ஆண்டனி ஒரு ரோமன் ! எதிப்த் வேசி கிளியோபாத்ரா ஆண்டனியின் மனைவியாகத் தகுதியற்றவள். ரோமில் காத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் தங்கை அக்டேவியா. ரோமுக்கு மீளும் போது நான் ஆண்டனியோடுதான் செல்வேன்.

தொலபெல்லா: ஆண்டனி வர மறுத்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் தளபதி ?

அக்டேவியஸ்: [கோபமாக] என் தங்கை இதயம் பிளந்து விடும் தொலபெல்லா ! வெறுங்கையாகப் போனால் அக்டேவியா என் கையை நறுக்கித் துண்டாக்கி விடுவாள் ! சிறை செய்வேன் நிச்சயம் ஆண்டனியை ! சிங்கத்தைக் கூண்டில் அடைப்பதுபோல் அவரைப் பிடித்துத் தங்கை அக்டேவியா வசம் ஒப்படைத்த பிறகுதான் என் வேலை முடியும் எகிப்தில் !

தொலபெல்லா: முதல் பிரச்சனை சிங்கத்தை எப்படிப் பிடிப்பது ? பிடிக்க முடிந்தால்தானே பிறகு கூண்டில் அடைக்கலாம்.

அக்டேவியஸ்: அதற்குத்தான் நான் உன்னை அனுப்புகிறேன். மாறு வேடத்தில் படை வீரர்களைக் கூட்டிச் செல். தந்திரமாகப் பேசி, தனியாகப் பேசி ஆண்டனியைக் கைப்பற்ற வேண்டும்.

அக்கிரிப்பா: யாரோ வரும் அரவம் கேட்கிறது ! [அப்போது கையில் உடைவாளுடன் தூதன் டெர்செட்டஸ். நுழைகிறான்] யார் நீ ? எங்கிருந்து வருகிறாய் ? குருதி உலர்ந்த வாளை ஏன் கையில் வைத்திருக்கிறாய் ?

டெர்செட்டஸ்: [அக்டேவியஸை வணங்கி] மேன்மை மிகு தளபதி அவர்களே ! இந்த வாள் எனது தளபதி ஆண்டனியின் உடைவாள் ! நான் ஆண்டனிக்குப் பணிசெய்த படைத் தூதன் ! அவரே என் தலைவராக இருந்தார் ! தன்னிகரில்லா தகுதி உள்ளவர் ! அவருக்குப் பணிசெய்த ரோமானியன் இப்போது உங்கள் படையில் சேர விரும்புகிறேன் !

அக்டேவியஸ்: [தூதனைக் கூர்ந்து நோக்கி] ஏன் உடைவாளில் குருதி உலர்ந்துபோய் உள்ளது ? ஆண்டனியின் உடைவாள் உன் கையிக்கு எப்படி வந்தது ? நீ அவரைக் குத்தினாயா ?

டெர்செட்டஸ்: மதிப்புக்குரிய மகாப்பிரபு ஆண்டனி மரித்து விட்டார் ! ஆனால் நான் அவரைக் கொல்ல வில்லை. அந்த தகவலை முதலில் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறேன். அடுத்து உங்கள் ரோமானியப் படையில் என்னைச் சேர்த்துக் கொள்வீரா ?

அக்டேவியஸ்: [ஆவேசமாக எழுத்து] என்ன சொன்னாய் ? ஆண்டனி மரித்து விட்டாரா ? நம்ப முடியவில்லையே என்னால் ! நீ கொல்ல வில்லை என்றால், பிறகு எப்படி மரித்தார் என்று உடனே சொல். எதையோ நீ மறைக்க விரும்புகிறாய்.

டெர்செட்டஸ்: உண்மைதான் தளபதி ! உன்னதக் குருதி தோய்ந்த இந்த உடைவாளே அதற்குச் சாட்சி. தரையில் இந்த வாளை ஊன்றி அதன்மேல் பாய்ந்து தன்னுயிரை மாய்த்துக் கொண்டார். சாகும் போது இந்த வாளை உங்களுக்கு அடையாளச் சின்னமாகக் காட்ட வேண்டுமென என்னை வேண்டிக் கொண்டார் ! [உடைவாளை அக்டேவியஸ் கையில் தருகிறான்]

அக்டேவியஸ்: [வருத்தமுடன் வாளைக் கையில் வாங்கிக் கொண்டு] அக்டேவியா விதவையாகிப் போனாள் மீண்டும் ! எப்படி அவள் முகத்தில் விழிப்பேன் ? ஆண்டனியை உயிருடன் ரோமுக்குக் கொண்டு வருவதாக அவளுக்கு வாக்களித்தேன் ! இப்போது அவர் செத்த உடலைக் கூட எடுத்துச் செல்ல வழியின்றிப் போனது ! இந்த உடைவாளை அக்டேவியா கையில் எப்படி நான் கொடுப்பேன் ?

அக்கிரிப்பா: உத்தம ரோமாபுரித் தளபதியின் உன்னத வாளிது ! ஆண்டனிக்குத் தரும் மரியாதை அவரது உடைவாளுக்கு அளிக்கப்படும்.

அக்டேவியஸ்: அதிர்ச்சி தரும் அத்தகவல் ஆழமாகத் துளைக்கும் என் நெஞ்சை ! ஆண்டனியின் மரணம் அறிவிப்பு ஒரு பேரிடி எனக்கு ! ரோமுக்கு ! முத்தலைவரில் ஒருவர் செத்து விட்டார் ! அதுவும் முத்தலைவரில் மூத்தவர் ! ஆண்டனியில் பெயரில் ஒப்பந்தப்படிப் பாதி ரோம் உலகு உள்ளது ! ஜூலியஸ் சீஸருக்குப் பிறகு பேரும் புகழும் பெற்றது அந்தப் பெயர் ! சீஸரைக் குத்திக் கொலை செய்த கொடும் பகைவரை விரட்டியது அந்த உடைவாள் ! அது ஒரு வரலாற்றுச் சின்னமாக ரோமில் பாதுகாப்பாய் வைக்கக்படும்.

டெர்செட்டஸ்: அந்த வாளைக் கொண்டு வந்த எனக்கு உங்கள் படையில் பணிபுரிய ஒரு வாய்ப்பைத் தருவீரா ?

அக்டேவியஸ்: [மனம் நொந்து, கண்ணீருடன்] நான்தான் காரணம் ஆண்டனி மரிப்பதற்கு ! கடற்படையைத் திரட்டி அவரை விரட்டிச் சென்றேன். தோற்கடித்து அவரது கப்பல்களை மூழ்கச் செய்தேன் ! விரட்டி விரட்டி வேங்கையை மூலையில் துரத்தி முடமாக்கினேன் ! மரிக்கச் செய்தேன் ! அரச வம்ச உறவு நீ ! சகோதரன் நீ ! எனக்கு போட்டி நீ ! ஆயினும் ரோமானியப் போரில் எனக்குத் துணைவன் நீ ! கடவுள் படைப்பிலே உயர்ந்தவன் ! பார்க்கப் போனால் ரோம் சாம்ராஜியத்தில் எனக்குத் தோழன் நீ,

அக்கிரிப்பா: [ஆச்சரியமுடன்] அக்டேவியஸ் ! இத்தனை மென்மையான மனதை உடையவர்
நீவீர் என்பது இப்போதுதான் எனக்குத் தெரிந்தது ! …. யாரோ வரும் அரவம் கேட்கிறது ! யாரது வருவது ? எங்கிருந்து வருகிறாய் ?

[ஓர் எகிப்தியன் நுழைகிறான்]

எகிப்தியன்: நானோர் எளிய எகிப்தியன். எங்கள் மகாராணி என்னை இங்கே அனுப்பியுள்ளார். மறைவாக அவர் தன் மரண அரணில் தனியாக இருக்கிறார். தங்கள் ஆணைக்குக் கட்டுப்படத் தயாராக உள்ளார். அவளது சிற்சில அற்ப வேண்டுகோளுக்கு நீங்கள் உடன்படுவதாய் இருந்தால் நேரில் சந்திக்க வருவார் ! மகாராணிக்குரிய மதிப்பையும், பாதுகாப்பையும் அளித்தால், அவர் உங்களுடன் நேரில் உரையாட வருவார்.

அக்டேவியஸ்: [மகிழ்ச்சியுடன்] ஓ கிளியோபாத்ராவின் தூதனா நீ ! அஞ்ச வேண்டாம் ! ரோமானியர் கண்ணியமானவர், பரிவு மிக்கவர், பெண்ணை மதிப்பவர் ! ஆயுதம் ஏந்தாமல் எம்மைக் காணவரும் எந்த அரசியாரும் எமது மரியாதைக் குரியர்.

எகிப்தியன்: எங்கள் எகிப்த் தெய்வம் உங்களை ஆசிர்வதிக்கும் !

அக்டேவியஸ்: பூரிப்படைகிறேன். [புரொகியூலியஸைப் பார்த்து] புரொகியூலியஸ் ! வா இங்கே. இந்த எகிப்தியன் கூடச் செல் ! அக்டேவியஸ் அனுப்பிய தூதன் என்று சொல் ! கிளியோபாத்ரா, நமது விருந்தாளி என்று ஏற்றுக் கொள் ! மகாராணிக்குரிய மரியாதை அளிக்கப்படும் என்று வாக்கு அளித்திடு. அவளை ரோமுக்கு நமது வெற்றிச் சின்னமாய் அழைத்துச் செல்வோம் என்று சொல். போ விரைவில் போ ! நான் சொல்லிய தகவலைச் சொல்லி, கிளியோபாத்ராவின் பதிலையும் எனக்குக் கூறிடச் சீக்கிரம் வா ! ஆண்டனி மரித்த பிறகு கிளியோபாத்ரா எப்படி இருக்கிறாள் என்று அறிந்து வா !

[புரோகியூலிஸ் போகிறான்.]

(தொடரும்)

*********************

Based on The Plays:

1. Bernard Shaw’s Caesar & Cleopatra [Play-1]

2. William Shakespeare’s Julius Caesar [Play-2]

3. William Shakespeare’s Antony & Cleopatra [Play-3]

4. Britannica Concise Encyclopedia [2003]

5. Encyclopedia Britannica [1978 & 1981]

6. Life of Antony By: Plutarch

7. Elizabeth Taylor As Cleopatra, Movie & Images.

8. Life of Pompey the Great Wikipedia Encyclopedia

9. Shakespeare’s Antony & Cleopatra Edited By: David Bevington [1988]

10 Shakespeare’s Antony & Cleopatra Edited By: M.R. Ridly [1993]

11 Life of Antony & Fulvia Wikipedia the Free Encyclopedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Fulvia]

********************

jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan (July 17, 2007)]

Series Navigation

author

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts