தமிழ் பட்டிமன்ற கலைக் கழகம் (சிங்கப்பூர்) வழங்கும் 49வது பட்டிமன்றம்

This entry is part of 33 in the series 20100725_Issue

யூசுப் ராவுத்தர் ரஜித்


தமிழ் பட்டிமன்ற கலைக் கழகம் (சிங்கப்பூர்) வழங்கும் 49வது பட்டிமன்றம்

25 ஜூலை 2010 மாலை மணி 6.30
உமறுப் புலவர் தமிழ்மொழி மையம்

குடும்பத்தில் சிக்கனத்தைக் கையாளும்
பொறுப்பு பெரும்பாலும்
கணவனுக்கே மனைவிக்கே

முனைவர் எஸ். தாமோதரன் திருமதி ஜெயஸ்ரீ தாமோதரன்
திரு பி.அருமைச் சந்திரன் திருமதி ஞானமணி
திரு குமாரசுவாமி திருமதி நிஷா

நடுவராக
முனைவர் ராஜி சீனிவாசன்

முதல் 50 பார்வையாளருக்கு கைக் கடிகாரம் வழங்கப்படும்
சிற்றுண்டிச் சேவையும் உண்டு

அனைவரும் வருக அனுமதி இலவசம்

Series Navigation