கடிதம்

This entry is part of 33 in the series 20071220_Issue

என்னார்


நன்றாக தெளிவாக விளக்கமாக மலர் மன்னன் எழுதியுள்ளார் இந்து என்றால் இம்சிப்பதைக் கண்டு துச்சிப்பது என வாரியார் சொல்லியுள்ளார்கள் இந்து என்றாலே பொறுமை என்பதால் தான் உலகத்திலுள்ள மதங்களுக்கெல்லாம் தாய் மதம் இந்து மதம் என்று விவேகானந்தர் சொல்லியுள்ளாரே.

என்னார்


rethinavelu.n@gmail.com

Series Navigation