கடிதம்

This entry is part of 41 in the series 20071115_Issue

மு.இளங்கோவன்


அன்பின் ஐயா வணக்கம்.

திண்ணை கண்டும் கற்றும் மகிழ்ந்தேன்.

என் கட்டுரையை வெளியிட்டமைக்கும் அறிஞர் கோவேந்தன் படத்தை முகப்பில் வெளியிட்டமைக்கும் மிகுந்த நன்றியுடையேன்.
அறிஞர் த.கோவேந்தன் பதிப்புத்துறையிலும் மொழிபெயர்ப்புத்துறையிலும் மிகச்சிறந்த பங்காற்றியவர்.

வறுமையில் வாழ்ந்துமறைந்த அறிஞரை முகப்பில் நிறுத்தி அழகுபார்த்தமைக்கு அறிஞர் உலகு சார்பில் மீண்டும் என் நன்றி.

படைப்புகள்,கடிதங்கள்,செய்திகள் சிறப்பு.

எம் புதுவை கல்வி அமைச்சரின் ரியாத் பயணம் பற்றி அறிந்து மகிழ்கிறேன்.

அன்புள்ள

மு.இளங்கோவன்,புதுச்சேரி,இந்தியா


muelangovan@gmail.com

Series Navigation