கடிதம்

This entry is part of 33 in the series 20070802_Issue

சி. ஜெயபாரதன்கடந்த வாரத்தில் வந்த செல்வியின் கடிதம் (ஜூலை 26, 2007)

<< சமீபத்தில் ஜப்பானில் எற்பட்ட நிலநடுக்கம் அணுக்கழிவை கடல்நீரோடு கலக்க காரணமாகி விட்டது பற்றிய செய்தி மிகவும் அதிர்ச்சியை தந்தது. மிகுந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைக்கு பெயர்போன ஜப்பானில் இப்படியென்றால் நம்நாட்டின் கதை என்னாவது. திரு ஜெயபாரதன் அவர்கள் இதை பற்றியும் கழிவுகளின் கதிரியக்க பரவலின் பாதிப்பு பற்றியும் எழுதிட வேண்டும். >>

“ஜப்பான் நிலநடுக்கமும், அணுக்கழிவு வெளியற்றமும்”, பற்றி ஒரு விஞ்ஞானக் கட்டுரை எழுதுகிறேன்.

சி. ஜெயபாரதன்


jayabarat@tnt21.com

Series Navigation