கடிதம்

This entry is part of 43 in the series 20070125_Issue

ஜெயமோகன்


ஆசிரியருக்கு

திரு நடராஜா எழுதிய கட்டுரை படித்தேன். நல்ல கட்டுரை. சொல் புதிது இதழில் ஹண்டிங்டனின் நாகரீகங்களின் மோதல் கருத்தை ஒட்டியும் வெட்டியும் ஒரு நீண்ட கட்டுரை முன்பு வெளியாகியிருந்தது. அக்கட்டுரையில் ‘மோதல் மூலமே முன்ன்கர்தல் சாத்தியம்’ என்ற மேலைநாட்டு முரணியக்கக் கோட்பாட்டு நம்பிக்கை காரணமாகவே எங்கும் எதிலும் முரண்பாட்டைக் காண்பதற்கு மேலைமனம் முயல்கிறது என்றும்ம் அது ஒரு நம்பிக்கை மட்டுமே என்றும் முன்னோக்கிய நகர்வுக்கு மோதலுக்கு பதிலாக ‘உரையாடல்’ காரணமாக அமைகிறது என்பதே பொருத்தம் என்றும் கட்டுரையாளார் வாதிட்டிருந்தார். மோதல் கண்டிப்பாக நிகழும் என்ற எண்ணமே மோதலை உருவாக்கும் என்று சொல்லியிருந்தார்

ஜெயமோகன்


jeyamohanb@rediffmail.com

Series Navigation