கடிதம்

This entry is part of 39 in the series 20060512_Issue

அரவிந்தன் நீலகண்டன்


திரு.ரவி ஸ்ரீனிவாஸின் இட ஒதுக்கீடு குறித்த கட்டுரை மிகவும் தெளிவாகவும் நடுநிலையுடனும் ஒரு
உணர்ச்சிப் பூர்வமான பிரச்சனையை அணுகியிருந்தது. குறிப்பாக இப்பிரச்சனை குறித்த சட்ட
நிலைபாடுகளை அறிந்து கொள்ள மிகவும் உதவியாக இருந்தது. கட்டுரையாளருக்கும் திண்ணைக்கும்
நன்றி.
அரவிந்தன் நீலகண்டன்

Series Navigation