கடிதம் ஜனவரி 6,2005

This entry is part of 57 in the series 20050106_Issue

அருள் செல்வன் கந்தசுவாமி


அன்புள்ள திரு. சோதிப் பிரகாசம்,

முதலில் நான் ஒன்றை தெளிவாகச் சொல்லி விடுகிறேன். நான்

மொழியியலிலோ, அகழ்வாராய்ச்சியிலிலோ இன்னபிற ஹுமானிடாஸ்

துறைகளிலோ வல்லுனன் அல்லன். நான் ஒரு பொறியியலாளன். அறிவியலில்

விருப்பம் உள்ளதால் அனைத்து துறை கட்டுரைகளையும் படிப்பேன். சிந்துவெளி

எழுத்துக்கள் பற்றிய கட்டுரையும் அப்படித்தான். இது முக்கியமான ஒரு புது வழிச்

சிந்தனையாதலால் தமிழில் உடனே அதற்கு விவாதங்கள் வரவேண்டும் என்று

கட்டுரைகளின் குறிப்புகளைக் கொடுத்தேன். முதல் பத்தியைத்தவிர மற்றது

எதுவும் என் ‘அபிப்பிராயங்கள் ‘ அல்ல.

நான் குறிப்பிட்ட கட்டுரையும் அதன் பின்னணியில் உள்ள அனாலிஸிஸ்உம்

முறையான அறிவியல் வழிச் செயல்பாடுகள். அதற்கு மாற்றுக்கருத்து உள்ளவர்கள்

அதை அதே முறைகளின் படி துறைசார் சஞ்சிகைகளில் எதிர்கொள்வார்கள்.

அப்போது ஒரு திரட்டுக்கட்டுரை வந்தால் அதன் குறிப்புகளையும் இடுவேன்.

—-

>>>

சிந்து வெளு எழுத்துகளை இன்னமும் யாரும் படித்து அறிந்திட வில்லை என்றுதான்

அருள் செல்வம் கந்த சுவாமி நினைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார் போலும்.

ஆனால், அவற்றைப் படித்துப் பல நூல்களை எழுதி இருப்பவர் இரா. மதி வாணன்!

அண்மையில், பூரணச் சந்திர ஜீவாவும் இவ் வெழுத்துகளை ஆய்ந்து நூல் ஒன்றினை

வெளுயிட்டு இருக்கிறார்.

—-

இரா மதிவாணனின் நூல்களைப் படித்ததில்லை. அவருடைய சந்தால் பகுதி

‘சிந்து ‘ எழுத்துகளைப் பற்றிய கருத்துகளை ஒட்டி எழுந்த விவாதங்களை

அறிவேன்.

—-

>>>

மற்ற படி, நூல்களை ஒளுத்து வைக்கும் பழக்கம் எதுவும் எனக்கு இல்லை. எனவே,

என்னிடம் உள்ள நூல்களைப் பொறுத்த வரை, யாரும் என்னுடன் தொடர்பு

கொள்ளலாம்

-அருள் செல்வம் கந்த சுவாமி உட்பட!

—-

இது வேறே யாருக்கோ எழுதப்பட்டது போல இருக்கிறது. இதன் பின்னணி

எனக்கு விளங்கவில்லை.

—-

அன்புடன்

அருள்

(அருள் செல்வன் கந்தசுவாமி)

navlesa@yahoo.co.in

Series Navigation