சொற்புணர்ச்சி விளக்கச்சொற்கள் 2

This entry is part of 60 in the series 20040429_Issue

கரு திருவரசு


மருந்துகடை – மருந்துக்கடை

‘விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாளுக்குத்தான் ‘ என்பது பழமொழி.

பெரும்பாலான மருத்துவர்கள் மூன்று நாளுக்குத்தான் மருந்து தருவர். மருந்து என்பது நோயைக் குணப்படுத்தும் பொருள். அந்த மருந்தைத்தான் சொல்கிறேன்.

கடை என்பதற்குப் பல பொருள்கள் இஇருந்தாலும் பொருள்களை விற்பனைசெய்யும், மருந்துகளை விற்பனைசெய்யும் கடையைத்தான் நாம் இஇங்கே பார்க்கிறோம்.

மருந்துகள் விற்கும் கடையை மருந்துக்கடை என்றுதான் சொல்லவேண்டும், எழுதவேண்டும். ஒரு மருந்துக்கடையின் பெயர்ப் பலகையில் ‘மருந்துகடை ‘ என்று எழுதப்பட்டிருந்ததை நான் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தேன்.

மருந்துகடை என்றால் மருந்தைக் கடை என்று பொருள்.

மருந்துக்கடையில் ஒரு மாத்திரையைச் சின்ன உரலில் போட்டு இடித்துக் கீரையைக் கடைவதைப்போலக் கடைந்து பொடியாக்கித் தாளில் மடித்துத் தருவதுண்டு.

அப்படிச் செய்யும் செயல்தான் மருந்துகடை.

மருந்துகடை = மருந்தைக் கடை

மருந்துக்கடை = மருந்து விற்கும் கடை

—-

thiru36@streamyx.com

Series Navigation