கவிஞானி ரூமியின் கவிதைகள் (1207 -1273) *பிஸ்மில்லா ! (கவிதை -33)

This entry is part of 47 in the series 20110430_Issue

ஆங்கில மூலம் : கோல்மன் பார்க்ஸ் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


மெதுவாய் நடப்பது உன் வழக்கம்
பல்லாண்டு களாய் உனக்கு
மன வெறுப்புண்டு !
அந்த மனச் சுமையில் எப்படி
அமைதி பிறக்கும் ?
சுமந்து கொண்டிருக்கும் பளுவோடு
சம நோக்குடன் ஒருவன்
எங்கும் சென்றடைய
எதிர்பார்க்க முடியாது !
இரகசியம் ஒன்றை உளவிட
பரவிச் செல் வாயுவைப் போல் !
இப்போது நீ
சம அளவுக் கலவை
களிமண்ணும், நீரும் சேர்ந்த
சகதிக் கட்டி !

++++++++++++

*ஆப்ரஹா முக்குத் தெரியும் :
ஆதவன், நிலவு, விண்மீன்கள் எப்படி
அத்த மிக்கும் என்று !
அவர் உரைத்தார் :
“கடவுளுடன் பங்குதாரை நான்
கலக்க மாட்டேன்.”
பலவீனம் ஆனவன் நீ !
நளின முள்ள
பரிவுக்குத் தலை வணங்கு !
கடல் அலைகளை ஆழி
கண்காணிக்கும்
கடற் கரையைத் தொடும் வரை !
விரும்பும் அளவுக்கு
அதிகமாய்
உதவி தேவை உனக்கு !
திறந்த வெளியை நோக்கி
ஏணியில் ஏறுகிறாய் !
வாழ விரும்புகிறாய்
தோழமை வாழ்கையில் !

+++++++++++

*பிஸ்மில்லா என்று வழிபடுபாய்
கடவுள் பெயரை
நினைத்துக் கொண்டு
விலங்கு ஒன்றை வாளால்
பலியிடும் போது
பாதிரியார் துதிப்பது போல் !
உன் உண்மைப் பெயரைக்
கண்டுபிடிக்க
பிஸ்மில்லா எனத் துதிப்பது உன்
பண்டை வடிவம் !

**************
*பிஸ்மில்லா : Bismillah is an Arabic language noun that is used as the collective name of the whole of the recurring Islamic phrase b-ismi-llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi. This phrase is recited before each sura except for the ninth sura ; according to others it constitutes the first verse of 113 suras/ chapters of the Qur’an and is used in a number of contexts by Muslims. It is recited several times as part of Muslim daily prayers, and it is usually the first phrase in the of Islamic countries. It also forms the start of many dedication inscriptions on gravestones, buildings and works of art, which go on to name the deceased or the donor.

*ஆப்ரஹாம் : Abraham (Hebrew , Avraham Tiberian Aḇrāhām, Arabic language, Ibrahim ʼAbrəham whose birth name was Abram, is the eponym of the Abrahamic religions, among which are Judaism, Christianity, and Islam ; according to both the Hebrew Bible and the Qur’an, Abraham is the forefather of the Hebrews, Israelites and others. It is also said that the Patriarch is the ancestor of Muhammad, through Abraham’s firstborn son Ishmael. Abraham was a descendant of Noah

***************
தகவல் :

1. Holy Fire – Nine Visionary Poets & the Quest of Enlightment Edited By : Daniel Halpern (1994)

Jelaluddin Rumi’s Poem Translated By : Robert Bly.

2. The Essential Rumi – Tranlation By : Coleman Marks with John Moyne, A.J. Arberry & Rennold Nicholson (1996)

3. Life of Rumi in Wikipedia

********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (April 26, 2011)

Series Navigation