கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) முதல் கண்ணோக்கு (கவிதை -41 பாகம் -3)

This entry is part of 41 in the series 20110220_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடாஆடிய பல்லுக்கு அருகே தோண்டிய குழியில் மருத்துவர் தூய தங்கத்தால் நிரப்பிப் பெருமிதமோடு கூறினார் : “ஆடிய பல் இப்போது உமது மற்ற பற்களை விட உறுதியாக இருக்கும்.” அதை நான் நம்பிக் கொண்டு பணத்தைக் கொடுத்து அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்தேன். ஆனால் அந்த வார முடிவதற்குள் சபிக்கப்பட்ட அந்தப் பல் எனக்கு மறுபடியும் வலி கொடுக்கத் தொடங்கி என் ஆத்மாவின் இனிய கீதங்களை வேதனை அலறலாக மாற்றியது !

கலில் கிப்ரான். (Decayed Teeth)

+++++++++++
முதல் முத்தம்
+++++++++++

அதுவே ஆரம்பத் தருணம்
உள்ளத்தின் மாயத் துடிப்புகள்
கள்ளக் காதலரை
கழித்தல் கூட்டல், கணக்கிலிருந்து
கனவு உலகுக்குத்
தூக்கிச் செல்லும் ! முத்தம்
இரு நறுமண மலர்களின்
ஐக்கியப் பாடு !
மூன்றாம் ஆத்மா ஒன்றைத்
தோன்ற வைப்பதே
நறுமணக்
கூட்டுறவின் நியதி !

++++++++++++

இளங் காதலரின்
முதல் கண்ணோக்கு
தேவதை விதைக்கும் வித்து
மானிட
இதய பூமியில் !
வாழ்க்கை மரக் கிளையின்
முனையில் பூக்கும்
முதல் மலரே
காதலர்
முதல் முத்தம் !

++++++++++++
திருமணம்
+++++++++++++

இங்கே தான்
காதல்
வாழ்வின் அடிச்சுவடியை
எழுதத் துவங்கிறது !
இரவில் தோன்றிப்
பகலில்
பாடி வரும்
இசைக் கீத மாகவும்
புகழ்ப் பாமாலை யாகவும் !
நிகழ்வது இங்குதான் !

(தொடரும்)

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (February 15 2011)

Series Navigation