கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931)கவிதை -34 பாகம் -2பூரணம் அடைவது

This entry is part of 41 in the series 20101010_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


++++++++++++++
பூரணம் அடைவது
++++++++++++++

“இது எப்போதும் அறிந்ததுதான் : காதலுக்குத் தனது ஆழம் பிரிவு வேளை வருவது வரை தெரியாது.”

கலில் கிப்ரான்.

“கலைத்துவம் என்பது நமக்குத் தெரிந்ததற்கும், மர்மமான மறைதலுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு எட்டு வைப்பு.”

கலில் கிப்ரான்.

+++++++++++++++++++
பூரணம் அடைதல் எப்போது ?
+++++++++++++++++++

(முன் பாகத் தொடர்ச்சி)

இவற்றை எல்லாம் உணர்ந்த பின்
இயற்கை யாகவே
பாதி வழி அறிந்திடு வான்
பரிபூரணப் பாதைக்கு !
குறிக்கோளை அடைய
சிந்திக்க வேண்டும் அவன்
தாயைச் சார்ந்துள்ள தானொரு
சேய் என்று !
தானொரு குடும்பத்தின்
பொறுப் புள்ள
ஒரு தந்தை என்று !

+++++++++

காதலில் தோல்வி யுற்ற
வாலிபன் !
கடந்த வாழ்வை எதிர்க்கும்
பழமைவாதி !
ஆலயத்தில் வழிபடும் மனிதன் !
சிறையில் அடைபட்டுள்ள
ஒரு குற்றவாளி !
ஏட்டில் எழுதிக் குவித்திருக்கும்
இலக்கியப் பண்டிதன் !
இரவின் கருமைக்கும்
பகலின்
புரியா மைக்கும் இடையே
தடுமாறும்
ஓர் அறியாப் பாமரன் !
இனிமை உறுதிக்கும்
தனிமை முட்களுக் கிடையே
தவிக்கும்
கிறித்துவ மாடக் கன்னி !
உடலுறவுப்
பலவீனத் துக்கும்
உடற்பசித் தேவைக்கும்
இடையில்
அடைபட் டிருக்கும்
ஒரு விலை மாது !
கசந்த வாழ்வுக்கும்
கையா லாகாத பணிதலுக்கும்
மையத்தில் நையும்
ஓர் ஏழை மனிதன் !
பேராசைக்கும்
மனச் சாட்சிக்கும் இடையே
போரா டாத
ஒரு செல்வக் கோமான் !
அந்தி மயங்கிய ஒளிக்கும்
உதயச் சுடர் கதிருக்கும்
உள்ள இருளை உணர்ந்த
ஒரு கவிஞன் !

+++++++++++

யார் இப்படி
அனுபவம் பெறுவார் ?
எவர் ஆஇப்படி
உலகைக் காண்பார் ?
யார் இப்படி
புரிந்து கொள்வார் ?
பூரணம் அடைய முடியும்
தொடர்ந்து
இவ ரெல்லாம்
கடவுளின் நிழலாய் !

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (October 4 2010)

Series Navigation