கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) என்னைப் பற்றி -போதை மருந்துகளும் பிளக்கும் கத்திகளும் -கவிதை -29 பாகம் -2

This entry is part of 23 in the series 20100606_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


என்னைப் பற்றி
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
போதை மருந்துகளும் பிளக்கும் கத்திகளும்
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

கவிதை -29 பாகம் -2

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

“மகனே ! மதக்குரு மதத்தை ஒரு நன்னம்பிக்கையாக நோக்க வில்லை யென்றால் அவர் சூழ்ந்திருக்கும் மூடுபனி, புகை மூட்டத்தைத் தவிர வேறு எதனையும் காணப் போவதில்லை.”

“கிழக்காசியர் (The Orient) விரும்பத் தகாத ஒழுக்கப் பலவீனத்தில் மூழ்கி இயற்கையாக வருவது போல் தோன்றும் ஒரு நோய்வாய்ப் பட்டுள்ளார். அப்படிப்பட்டப் பண்புள்ள ஒருவன் பூரணம் அடையாதவன் என்று கருதப்படுகிறான். தெய்வீகக் கொடையான பூரணத்துவம் (Perfection) பெறத் தகுதியற்றவன் அவன்.”

கலில் கிப்ரான். (Narcotics & Dissecting Knives)

+++++++++++++++++++++++++++++++
<< என்னைப் பற்றி >>
+++++++++++++++++++++++++++++++

என் ஆத்மாவை நான்
பன்முறைக் கேட்டுள்ளேன் :
“போதை மருந்தைப்
புறக்கணித்து
புத்துணர்ச்சி பெற்று விழித்தெழும்
புரட்சிக் காரரில் நானும்
ஒருவனா ?”
இரு பொருளில்
பதில் அளிக்கும் என் ஆத்மா :
என் பெயரும்
என் விதிமுறை களும்
இகழப் படும் போது
விழித்துள்ளேன் நான் என்றும்
குழிக் கனவுகளில்
விழுந்து விடாதவர்
குழுவைச் சேர்ந்தவன் என்றும்
உறுதி மொழி
அளிக்கப் பட்டது !
ஊளை யிடும் ஓநாய்களும்
பாடும் குயில்களும்
காணப் படும்
பூக்கள் நிரம்பிய
காட்டுப் பாதையில்,
கல்லும் முள்ளும் மேவி
ஒடுங்கிய
பாதையில் நடந்து
வலுவுற்ற இதயம் பெற்ற
குழுவைச் சேர்ந்தவன் நான்
என்றும்,
உறுதி யானது !

(தொடரும்)

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (May 24, 2010)

Series Navigation