கவிஞானி ரூமியின் கவிதைகள் (கி. பி. 1207-1273) ஐந்து உரைகளை மொழிவேன் கவிதை -4 பாகம் -2

This entry is part of 32 in the series 20100220_Issue

ஆங்கில மூலம் : கோல்மன் பார்க்ஸ் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


உதவ முடியா நெருக்கடிகள்

என் குழப்பத்திற்கு மன்னிப்பீர்
என்னை !
எப்படிக் குழப்பத்தில் ஒருவன்
சீராய்
இயங்க முடியும் ?

புறாக்களின்
கூக்கூக்களையும்
காக்கைகளின் கத்தலையும்
சேர்த்துக் கொண்டு பூங்காவின்
இலைகளை எல்லாம்
எண்ணுவது போலாகும் !
கூட்டலும், கழித்தலும்
கூட்டுறவு அமைப்புகளும்
சில சமயம்
ஆட்டம் கண்டு விடும் !

ஆயிரக் கணக்கான
குடிவாசிகளில்
மாந்தர் நாம்
மனிதன் நான் என்னும்
மமதை நோக்கில்
நான் யார் ?

இப்படி நான் கேட்பதைத்
தடுக்காதீர் !
எப்போது தப்புவேன்
இந்தக் கட்டுப்பாட்டி லிருந்து
என்பதைக் கேட்பீர் !
முறியும் பாண்டம் எதையும்
என் முன் வைக்கதீர் !

எனக்குள்ளே ஒளிந்துள்ளது
ஓர் மூலத்துவ வடிவம் !
எதிரே நீ
காண்பதோர்
கண்ணாடிப் பிம்பமே !

நீ பூரித்தால் எனக்கும் பூரிப்பு !
வருத்த மானால் உனக்கு
வாழ்வு கசந்தால் உனக்கு
வையகம் நளின மானால் உனக்கு
எனக்கும் அவை எல்லாம்
எதிர்ப்படும் !

பச்சைப் புல் தளத்தில்
சைப்பிரஸ் மரத்து நிழல் போல்
ரோஜா வுக்கு நிழல் போல்
நெருங்கி நான் வசிப்பேன்
ரோஜா வுக்கு அருகில் !
காரிகை நீ பிரிந்து சென்றால்
மாறுவேன் நானொரு முள்ளாய் !

ஒவ்வொரு வினாடியும்
அடுத்தடுத்து
ஒரு கிண்ணத்தில் அருந்துவேன்
என் குருதி ஒயினை !
ஒவ்வொரு கணமும் கதவில் வீசி
உடைக்கிறேன்
ஒரு கிண்ணத்தை !

உன் முன் நிற்கிறேன்
என்னைப் பிளந்து
உள்ளே திறந்து பார் !
ஸலாதீன் கருணையால்
என் நெஞ்சில் மெழுகு வர்த்தி
விளக்கேற்றும் !
வேறு நான் யார் ?
அவனது
வெற்றுப் பிச்சைப் பாத்திரம் !

***************************

தகவல் :

1. Holy Fire – Nine Visionary Poets & the Quest of Enlightment Edited By : Daniel Halpern (1994)
Jelaluddin Rumi’s Poem Translated By : Robert Bly.

2. The Essential Rumi – Tranlation By : Coleman Marks with John Moyne, A.J. Arberry & Rennold Nicholson (1996)

3. Life of Rumi in Wikipedia

********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (February 15, 2010)

Series Navigation