கவிஞானி ரூமியின் கவிதைகள் (கி. பி. 1207-1273) கவிதை -2 பாகம்-6 மதுக்குடி அங்காடி (The Tavern)

This entry is part of 24 in the series 20100108_Issue

ஆங்கில மூலம் : கோல்மன் பார்க்ஸ் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


வெவ்வேறு வகை உணவுத் தட்டுகள்

++++++++++

(விண்வெளியில்)
துகள் ஒவ்வொன்றும் எவ்விதம்
நகர்வ தென்று நோக்கு !
ஒவ்வொரு வரும் பயணத்தி லிருந்து
எவ்விதம்
இங்கு வந்து அடைந்தனர்
என்பதைத் தெரிந்து கொள் !
வெவ்வேறு வகை உணவுகளை
ஒவ்வொருவர்
எவ்விதம் விரும்புகிறார்
என்று உளவிப் பார் !
கதிரவன் அதி காலையில்
உதிக்கும் வேளை
தாரைகைகள்
மறைந்து போவதை நோக்கு !
ஆறுகள் யாவும் எவ்விதம்
கடலை நோக்கி ஓடுவதைக்
காண்பாய் !

+++++++++++++

சமையல் செம்மல்
உணவுப் பண்ட வகைகளை
வெவ்வேறு விதமாகத்
தகுதிக் கேற்றார் போல்
ஒவ்வொரு வருக்கும்
தயாரித்து
வைப்பதைப் பார் !
கடல் நீர் கொள்ளும் இந்த
மதுபானக்
கிண்ணத்தைப் பார் !
கண்ணாடியில் தமது முகத்தைக்
காண்போரைப் பார் !
பாவனை புரியும் விழிகள் மூலம்
பூராவும்
ஆபரணம் போல் மின்னும்
நீருக்குள்ளே
உற்று நோக்கு !

***************************
தகவல் :

1. Holy Fire – Nine Visionary Poets & the Quest of Enlightment Edited By : Daniel Halpern (1994)
Jelaluddin Rumi’s Poem Translated By : Robert Bly.

2. The Essential Rumi – Tranlation By : Coleman Marks with John Moyne, A.J. Arberry & Rennold Nicholson (1996)

3. Life of Rumi in Wikipedia

+++++++

********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (January 4, 2010)]

Series Navigation