கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) < ஆத்மாவின் உபதேசம் எனக்கு >> கவிதை -22 பாகம் -3

This entry is part of 24 in the series 20100108_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


“ஓ இஸ்தாரின் மகனே ! [Greek Goddess, Ishtar or Ashtart (Astarte)] உலக ஞானிகள் கிழக்கிலிருந்தும், மேற்கிலிருந்தும் உன் ஞானத்தைத் தெளிவாக அறியவும், அதன் சமிக்கைகளை ஆய்ந்து விளக்கவும் திரளாக வருகிறார்.

உலகக் கல்வி மேதைகள் உனது அழகு அமுதில் போதை அடையவும், உன் குரல் மாயையில் மயங்கவும் எல்லா அரசாங்க நாடுகளிலிருந்தும் வருகிறார்.

நைல் நதிக் கரையில் அமைந்துள்ள அரண்மனைகளும், ஆலயங்களும் உனது புகழை வெளிப்படுத்தும். அங்குள்ள பெண் தலைச் சிங்க சிற்பம் (Sphinx) உன் உன்னத்தை அறிவிக்கின்றது.”

கலில் கிப்ரான் (மனித ஐக்கியம்) (Union)

+++++++++

<< ஆத்மாவின் உபதேசம் எனக்கு >>

கவிதை -22 பாகம் -3

++++++++++++

என் ஆத்மா உபதேசித்து
அறிவைப் புகட்டும் :
மறுபிறப் பில்லா
மனிதப் பிறவியின்
மனதைத் தொடு என்று !
எனது ஆத்மா
தெளிவு படுத்தும் எனக்கு :
நாம் தொடுபவை
எல்லாம்
நமது இச்சைகளால்
எழுந்தவை !

+++++++++++++++

இப்போது என் விரல்கள்
ஊடுருவி
மூடுபனியாய் மாறிப்
புலப்படாத ஒன்றுடன்
கலப்பாகி
பிரபஞ்சக் காட்சி தரும் !
எனது ஆத்மா
அறிவூட்டும் எனக்கு :
மல்லிகைப் பூக்கள் அல்லது
ஊது பத்திகள் வீசும்
வாசனை எதையும்
நுகராதே என்று !
என் ஆத்மா
எனக் குபதேசம் செய்வற்கு
முன்பு
பூந்தோட்டப் பூக்கள்
நறுமணச் சிமிழ்கள் தரும்
வாசனை யாவும் நுகர
ஆசையோடு இருந்தேன்

++++++++++++++

இப்போது நான் நுகர்வேன்
இறைவ னுக்கு
அர்ப்பணம் செய்யாத
ஊது பத்தியின்
நறுமணத்தை !
இதுவரை வான்வெளியில்
மிதக்காத
நறுமணப் புகையை
நிரப்புவேன் என் நெஞ்சத்தில் !
புலப்படாத ஒன்றும்
எதிர்பாராத அபாயமும்
என்னைத் தாக்கிடும் போது
“தயார் நான்” என்று
தைரியமாய்
தாங்கிடச் சொல்லும்,
எனக்கு அறிவு புகட்டும்
என் ஆத்மா !

(தொடரும்)

*************
தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (January 5, 2010)]

Series Navigation