கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) << மழை பாடும் கீதம் >> கவிதை -21 பாகம் -1

This entry is part of 31 in the series 20091211_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


“வாழ்க்கை நதியின் முடிவில் அழகுத்துவத்தின் தெய்வீகத் தளத்தில் மனிதர் ஆக்கிய சிறைக் கூண்டு விதிகளில் நான் மாட்டிக் கொண்டேன். கடவுள் அளித்த விடுதலைக் கொடையை நான் அனுபவிக்காதபடி தடுக்கப் பட்டு, அழகுமயப் படைப்பின் நடுவில் புறப்பணிப் பட்டேன் ! மனித நியதிப்படி என் காதலுக்கும் தாகத்துக்கும் விழிப்புணர்வு தரும் அழகுத்துவம் ஒவ்வொன்றும் அவமதிப்பாகக் கருதப்படுகிறது ! நான் வேட்கையுறும் நல்வினை எல்லாம் மனிதர் விதிப்படி தேவையற்றவை.”

கலில் கிப்ரான் (உள்ளொளி) (Vision)

+++++++++
Fig. 1
Kahlil Gibran Paintings
The Music Man

<< மழை பாடும் கீதம் >>

கவிதை -21 பாகம் -1

விண்ணி லிருந்து தெய்வங்கள்
புள்ளிகளாய் விடுகின்ற
வெள்ளி
இழைச் சாரல் நான் !
இயற்கை
வயலையும் நிலத்தையும்
வளப்படுத்தி வனப்பாக்கும்
எனைப் பற்றி !

+++++++++++++++++

நளின முத்துக்கள் நான் !
புலரும் காலைப் புதல்வி
பூங்காவைப்
பொலி வாக்க
இஸ்தார்* அழகியின்
கிரீடத்தில் பறித்தவை !

+++++++++++++

மலைகள் நகைக்கும் நான்
அழுதிடும் போது !
மலர்கள் பூரிக்கும் நான்
பணியும் போது !
வையம் மலர்ந்திடும் நான்
வளப்படுத்தும் போது !

++++++++++++++

நிலமும் முகிலும் காதலர் !
இருவருக்கும் இடையே
நானொரு
கருணைத் தூதுவன் ! நான்
வயலின் தாகம் தணிப்பவன் !
முகிலின் தவிப்பைத்
தீர்ப்பவன் !

+++++++++++++++

எனது வருகையை அறிவிப்பது
இடி முழக்கம் !
எனது புறப்பாட்டை
உனக்குப் புலப்படுத்துவது
வான வில் !

*************
*Ishtar, the Assyrian Venus
*************
தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (December 8, 2009)]

Series Navigation