கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) காதல் கீதம் கவிதை -12 பாகம் -2

This entry is part of 28 in the series 20090702_Issue

மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான் தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா


காதல் கீதம்

கவிதை -12 பாகம் -2
(முன்பாகத் தொடர்ச்சி)

Fig. 1
Kahlil Gibran Paintings
(The Human Bondage &
Crucifixion)

“எத்தகைய மனிதர் ! எத்தகைய மனிதர் ! “உன்னத மனிதன்” (Nietzsche’s Superman) என்னும் தலைப்புப் பெயர் மூலம் அவர் தரணி முழுவதும் தனியாகப் போராடினார். முடிவில் உலகம் அவரைக் கட்டாயப் படுத்தி அவரது காரணத்தை நீக்கினாலும், அவர் தளராது முழக்கம் செய்தார். அவர் குள்ளருக்கு மத்தியில் பைத்திய ஞானியாக, ஆனால் பித்துப் பிடிக்கும் உணர்வில்லாத ஓர் உன்னத மனிதராகவே மரணம் அடைந்தார்.”

கலில் கிப்ரான். (உலக வேதாந்தி நியட்சேயைப் பற்றி)

“கலில் கிப்ரான் கிழக்கு நாடுகளின் ஆன்மீகச் சிந்தனையைக் காட்டி மேற்கத்தைய நாடுகளுக்கு எதிராகப் புரட்சி முழக்கம் செய்தார். அதே போல் அவர் முன்பு கிழக்கு நாடுகளின் பிற்போக்குத் தன்மைகளை எதிர்த்து மேலை நாடுகளின் மறுமலர்ச்சிகளில் தனது மன ஈடுபாட்டை உணர்த்தினார்.”

(கிழக்கு மேற்கு நாகரீகம் பற்றி கலில் கிப்ரான்)

<< காதல் கீதம் >>

கவிதை -12 பாகம் -2
(முன்பாகத் தொடர்ச்சி)

முறுவலித்தேன் ஹெலினாவின் முன்னே
தருவாடாவை அழித்தவள் அவள் !
ஆயினும் கிளியோ பாத்ரா வுக்கு
முடிசூட்டினேன் !
குடிகொள்ளும் சமாதானம்
நைல் நதிப் பகுதியில் !

இன்று எடுத்துக் கட்டி
நாளை
இடித்துத் தள்ளும்
கடந்த
யுகங்களைப்
போன்றவன் நான் !

படைத்து அழித்திடும் ஒரு
கடவுளைப் போன்றவன் நான் !
ஊதாப் பூவை விட
உன்னத இனிமை கொண்டவன் !
ஆவேச மாக அடிக்கும்
புயலை விட
அபார மூர்க்கன் நான் !

அன்புப் பரிசுகள்
என்னைக் கவர்வன அல்ல !
பிரிவுத் துயர் என்னை
வருத்துவ தில்லை !
வறுமைப் பிணி என்னை
துரத்துவ தில்லை !
பொறாமை எனக்கு விழிப்பூட்டி
நிரூபிக்க வில்லை !
பித்துப் பிடிப்பதி ருப்பது
முத்திரை யிடாது
என் இருக்கையை !

மெய்ப்பாடு எதுவெனத்
தேடிச் செல்வோரே !
நானே சத்தியம் !
தேடி அடைந்தெனைக் காக்கும்
உனது மெய்ப்பாடு
எனது நடைமுறைக்கு
வழி அமைக்கும் !

************
தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com (June 29, 2009)]

Series Navigation