தாஜ் கவிதைகள்

This entry is part of 40 in the series 20080522_Issue

தாஜ்செயல்.

எழு
நில்
நட
ஓடு
வேகம் பிடி
உயர்
பற…..
முடியுமென்றாவது நினை
முயற்சி செய்
தோல்வியும் நிகழலாம்
பரவாயில்லை
போராடு
கட்டாயம்
முடவனிடமிருந்து
மாறுபடு.


வித்தியாசப்படு.

எல்லோரும்
கத்திரிக்காய் வாங்கினால்
நீ
வெண்டைகாயாவது வாங்கு
அவர்கள் இல்லை நீ
எவருமில்லை எவரும்
இயற்கையை மீறுவானேன்
சுவை கிடக்கட்டும்
ஆரம்பி.


மேல் நிலை?
மேலே பார்க்கிறாயா? பார்
உற்றுவேறா? சரி
கவனம் செய்.
உயரத்தில்
மேகமெல்லாம் தெரிகிறதா?
கலர் கலராய் நெளிகிறதா?
பகலில் சூரியனும்
இரவில் சந்திர
நட்சத்திரங்களும்
மாறி மாறி
பரவசமூட்டியதா!
என்ன……..
பார்த்து விட்டோமென
பூரித்துவிட்டாயா?
பொறு!
தாண்டி??


satajdeen@gmail.com

Series Navigation