தேடல்

This entry is part of 39 in the series 20060609_Issue

பொன்ஸ்


அரைவட்ட அறையின்
ஒவ்வொரு
திக்கிலிருந்தும்
குத்திக் கொண்டு
நிற்கும்
ஈட்டி போல,
பதில் தெரியாக் கேள்விகளின்
இடையில் நான்…

எல்லாக் கேள்விகளுக்கும்
பதில்கள்
கண்ட பின்
மேலும் கேள்விகள்

இரவு
செல்லச் செல்ல
மினுமினுக்கும்
நட்சத்திரக் கூட்டம் போல
ஒவ்வொன்றாய்
வரும் கேள்விகளில்
விடியல் தேடி
மொத்தமாய்த்
தொலைந்து போகிறேன்

—————————–
poorna.rajaraman@gmail.com

Series Navigation