ஹெச்.ஜி.ரசூல் கவிதைகள்

This entry is part of 45 in the series 20060120_Issue

ஹெச்.ஜி.ரசூல்


ஒரே மெளனத்தின் இருவேறு பாய்ச்சல்கள்

1
வீட்டறையில் வந்து நின்றபோது
தலைசுற்றி வீழ்ந்தாய்
உலகம் சுற்றியது விரைவாய்
கண்சிமிட்டிய நட்சத்திரம்
ஒரு தீப்பறவையாகி
மிதந்து வந்தது மெதுவாய்
உடல்கூடாக
கூடு உடலாக
எந்தக் கூட்டிற்கோ பறந்துபோன உயிர்
காற்றில் தனது தடங்களைப் பதித்து
இன்னும் வேடிக்கைப் பாஞச்க்கிறது

2
இரவின் மரணத்தை எதிஞச்கொண்ட
உனது உடலின் வன்மம்
எறும்புப்பொடி கரைத்துக்குடித்து
அந்த கணத்தை எதிஞச்கொண்டது
வாய்வழியாக குமட்டித்தெறித்த வாந்தியிலும்
குதம்வழி பீச்சியடித்த மலத்திலும்
தளர்ந்த உன்னுடல் புரண்டு
மெளனத்தைக் கொன்றது
பறந்துபோன உயிரை வருடியவாறு
துர்நாற்றம் பிடித்த ஆன்மா
இன்று பீக்கரைசலில் புரண்டுக்கிடந்தது

—-
mylanchirazool@yahoo.co.in

Series Navigation