வாழ்க்கை

This entry is part of 30 in the series 20050715_Issue

கற்பகம் இளங்கோவன்.


—-
யாருமறியா முகூர்தத்தில் ஜனனம்
யாரோ வகுத்த சாலைகளில் பயணம்
எவராலோ எழுதப்பட்ட
விவரமில்லா விதிகள்
எதற்காகவோ எந்த நேரமும்
அர்த்தமில்லாத தேடல்கள்
ஏவப்பட்ட ஏவுகணைபோல
நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கு
கூண்டுக்கிளியின் குரலைப்போல
வரைகின்ற கவிதைகளைத் தவிர
சூழ்ந்திருக்கும் நிர்பந்தங்களால் மட்டுமே
நிஜமாக நகர்த்தப்படுகின்றது வாழ்க்கை.
—-

karpagamelangovan@yahoo.com

Series Navigation