பயணம்

This entry is part of 41 in the series 20050415_Issue

பவளமணி பிரகாசம்


முடியும் முடியாது என்று தெரியாது
முடியும் என்று ஒரு துணிவோடு
துவங்கிய பயணமிது நடக்கிறது
முன் வைத்த காலை பின் வைக்காது
புதைமணலில் அமிழ்ந்து போகாது
சுவடு பதித்து வைக்க மறக்காது
கிடைத்த சின்ன வெளிச்சத்தில்
அடுத்த அடியை வைக்கிறேன்

—-

Series Navigation