ஓட்டம்!

This entry is part of 50 in the series 20040812_Issue

ஈழநாதன்


வினாடியேனும் வீணாக்காமல்
நிமிட நேரம் நிற்காமல்
இருபத்தி நான்கு மணிநேரம்
இயங்குவதே குறிக்கோளாய்!

ஓடும் கடிகாரத்தின் வேகத்துடன்
ஆடும் ஊசலின் ஆரவாரத்துடன்
இழந்தவற்றைப் பிடிக்குமாப்போல்
இருப்பவற்றை இழக்குமாப்போல்!

நாட்கள் பழையனவாய்
மாதங்கள் கழிந்து
வருடங்கள் உதிர்ந்தாலும்
யாருக்காகவும் நில்லாமல்!

உழைப்பதும் புரியாமல்
ஊதியமும் கேட்காமல்
களைப்பென்று அறியாமல்
கணமேனும் தாமதிக்காது!

ஓடிக்கொண்டிருக்கும்
காலச்சக்கரம்!!

ஈழநாதன்
eelanathan@hotmail.com

Series Navigation