காத்திருப்பு

This entry is part of 61 in the series 20040805_Issue

நாகூர் ரூமி


====
கொட்டிக்கொண்டே இருந்தது
இரவு முழுவதும்
நல்ல மழை.

பூத்துகொண்டே இருந்தன
சாலையெங்கும் நீர்ப்பூக்கள்
துளி விழ விழ.

நனையும் குடைகளின் சந்தோஷம்
மனிதன் அறியாதது.

காலையில்தான் கவனித்தேன்
கவிழ்த்து வைத்த என் பானை
நிரம்பவேயில்லை என.

நிமிர்த்தி வைத்தேன்
நேராக அதை.

காத்துக்கொண்டிருக்கிறது பானை
வானம் பார்த்து
அடுத்த மழைக்காக.

நாகூர் ரூமி
—-

Series Navigation