கவிதைகள்

This entry is part of 54 in the series 20040722_Issue

லட்சுமி நாராயணன்


கனவு

மலை முகடுகளில் நான்.
விரிந்தும் பரந்தும் பாதைகளில் மேகம்,
பறவையாய், எரிமலைகளுக்குள் நான்,
தொடர்ச்சியான உலகில், விடுபட்ட கண்ணியாய்
பட்டாம்பூச்சியாய் பாறைகளை தூக்கி நீந்தும் நான்,
இடித்த இடியில் விதையை தூவி மறைந்தேன்,
விழித்து எழுந்தது நாய்.

இருந்தும்

அவனா நான் என்ற என்
இயல்பான குழப்பத்தில்
நான்( ?) ,இயந்தரத்தின் உண்மையால்,
சரியாக வரையறுக்கப்பட்டு,
அவன் நேரேயும், நான் மேலேயும் சென்றோம்,
இருந்தும், அவனா நான்.
—-
klnarayan@yahoo.com

Series Navigation