கவிதைகள்

This entry is part of 52 in the series 20040617_Issue

சி.கருணாகரசு, சிங்கப்பூர்


பிரிவு

நட்பில்லாதவனுக்கு
உடல் அசைவு,
நட்புடையவனுக்கு
உயிர்க் கசிவு!

இளமை

இது வயதின்
புன்னகை!

வேர்

மண்ணுக்குள்
மறைந்திருக்கும்
மரத்தின் முகவரி!

விமானம்

பாலுட்டிகளின்
பால்வீதிப்
பறவை!

மாலை

மலர்க் கூட்டத்தின்
கல்லறைத் தோட்டம்

கவிதை

ஈருயிர் சங்கமிக்காத
ஓருயிரின் மூலத்திலே
உருவாகும்
அதிசயக் குழந்தை!

-.-

Series Navigation