நிழல்

This entry is part of 48 in the series 20040610_Issue

கற்பகம்.


—-
எங்கு சென்றாலும்
பின்னாலேயே வருகிறதே
எதற்கு இந்த நிழல் ? ?

வெயிலில் பாதம் சுடுகிறதே என்று
இதனில் ஒதுங்கத்தான் முடிகிறதா…
துக்கம் அடைக்கிறதே
கூடவே இருக்கிறதே என்று
தோளில்தான் விழ முடிகிறதா..
நீண்டும் சுருங்கியும்
பக்கத்தில் நின்று கொண்டு
பகல் முழுதும் நச்சரிக்கும்.
தனிமை வாட்டும் இரவில் மட்டும்
வெறுமெனே இருந்தாலும்
மறைந்து போய்த் தொலைக்கும்…
அல்லது முழுவதுமாய் வியாபிக்கும்.
என்னையே எனக்குக் காட்டி
ஒரு சில சமயம் பயமுறுத்தும்…


எங்கு சென்றாலும்
பின்னாலேயே வருகிறதே
எதற்கு இந்த நிழல் ? ?

– —-
karpagam610@yahoo.com

Series Navigation