விதி

This entry is part of 52 in the series 20040513_Issue

நெப்போலியன், சிங்கப்பூர்


எல்லாம்
எல்லாம்
உன்னால்தான்…

எல்லாம்
எல்லாம்
என்னால்தான்…

யாரால் ?
யாரால் ?
எல்லாம்…

உன்னாலும்…
என்னாலும்…
எந்நாளும் !

யாதும் கூறி….
யாவரும் கேளீர்….
—- நெப்போலியன்
சிங்கப்பூர்

____
Do You Yahoo! ?
Log on to Messenger with your mobile phone!
http://sg.messenger.yahoo.com

Series Navigation