எல்லை!

This entry is part of 52 in the series 20040422_Issue

பனசை. நடராஜன்


உப்பின் அளவு உணவிலே வேறுபட்டால்

துப்பிடத் தோன்றுமே ‘தூ ‘வென- எப்போதும்

துன்பத்தில் தோள்தந்து, தொல்லை தராதிருந்தால்

நன்றாய் நிலைதிருக்கும் நட்பு !

– —-
kpselvams@yahoo.com

Series Navigation