நான்

This entry is part of 47 in the series 20040325_Issue

நெப்போலியன் சிங்கப்பூர்


நான்
நான் என்றால்
நான் இல்லை…

நானே
நானென்றால்
நானில்லை…

நான்
நான் ஆக
நான் துறந்து…

நான் அற்ற
நானில்
நான் ஆவேன் .

**
நெப்போலியன் சிங்கப்பூர்
**
kavingarnepolian@yahoo.com.sg

Series Navigation